ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ e-Commerce ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການລາວ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ແລະ ຫໍການຄ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການຄ້າເອເລັກໂທຣນິກ ຫຼື e-Commerce ຂອງເກົາຫຼີ ຈັດປະກອງປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 

ປັດຈຸບັນ ຖ້າສັງເກດໃຫ້ດີຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີທຸລະກິດຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ກຳລັງຍ້າຍ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບກິດຈະການຈາກ Offline ໄປເປັນ Online ເຮັດໃຫ້ e-Commerce ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດແບບໄຮ້ພົມແດນ. ສປປ ລາວ ກໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບ e-Commerce ໄດ້ ເນື່ອງຈາກສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄຄວາມໄວສູງໄດ້ບໍ່ຕ່າງຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ພາກພື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການຄັ້ງນີ້ຈະເປັນເວທີເປີດໂອກາດໃນການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນຂອງ e-Commerce ໃນລາວ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງທຸລະກິດແບບດິຈິຕອລລະຫວ່າງລາວ ແລະ ເກົາຫຼີ ອີກດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມ ມີຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ “ພາບລວມຍຸດທະສາດການພັດທະນາ e-Commerce ຂອງເກົາຫຼີ”, “ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂອກາດໃນອຸດສະຫະກຳການຄ້າ e-Commerce ຂອງປະເທດລາວ” ແລະ “ການລິເລີ່ມທຸລະກິດສຳລັບ SME”. ຄະນະຜູ້ແທນເກົາຫຼີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະມາຄົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາທະນາຄານແຫ່ງອາຊີ (ADBI).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*