ການສໍ້ໂກງເງິນດິຈິຕອລ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຍີປຸ່ນ

ຜູ້ເສຍຫາຍຊາວຍີ່ປຸນໄດ້ອອກມາແຈ້ງຄວາມກັບຕໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄະດີການຫຼອກລວງດ້ານ Cryptocurrency ແລ້ວປະມານ 33 ຄະດີ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຈຳນວນເງິນທີ່ສູນເສຍໄປແລ້ວກວ່າ 500,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Nikkei ແລະ The Yomiuri Shimbun ນັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງຍີ່ປຸ່ນກໍ່ໄດ້ມີການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍຈາກການສໍ້ໂກງດັ່ງກ່າວເປັນມູນຄ່າປະມານ 76.5 ລ້ານເຢນ (710,848 ໂດລາ) ລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດຂອງປີນີ້ ເຊິ່ງອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີນັ້ນຄ້າຍກັບວ່າຈະມີແນວໂນ້ມເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມຂອງ Cryptocurrency ທີ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລືອຍໆເຊັ່ນກັນ ໂດຍມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 17.3 ລ້ານເຢນ ພາຍໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ພຽງເດືອນດຽວ.

ຄະດີນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຢ່າງ Bitcoin, Ether ແລະ XRP ຂອງ Ripple ຂະນະທີ່ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສະກຸນເງິນທີ່ມີອັດຕາການສໍ້ໂກງຫຼາຍທີ່ສຸດຄື Bitcoin”.

ລາຍງານຈາກ The Mainichi ໜັງສືພິມໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ:

“ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການສໍ້ໂກງ Cryptcocurrency ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີມາຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ ອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Ripple ນັ້ນມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 29.6 ລ້ານເຢນ, ຕາມມາດ້ວຍ Bitcoin ປະມານເກືອບ 29.3 ລ້ານເຢນ ແລະ ມີຫຼຽນອື່ນໆອີກໄດ້ແກ່ Ethereum ແລະ NEM ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 200,000 ແລະ 100,000 ເຢນ ຕາມລຳດັບ”.

ປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ລາຍງານຂ່າວຍັງໄດ້ລະບຸວ່າບັນຊີຂອງຜູ້ເສຍຫາຍນັ້ນບໍ່ມີລະບົບ 2-Factor (Two Factor Authentication) ຕິດຕັ້ງເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ (Hack) ຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກໍ່ຍັງມີ 3 ບັນຊີທີ່ໄດ້ທຳການຕິດຕັ້ງ 2-Factor ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງຖືກ Hack ໄດ້. ລະບົບ 2-Factor ເປັນລະບົບບທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີດິຈິຕອລ ເຊິ່ງມັນເຮັດວຽກໂດຍການສຸ່ມຕົວເລກ 6 ຫຼັກໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ງານສຳລັບ Log In ເຂົ້າສູ່ບັນຊີນັ້ນໆ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທາງສຳນັກງານຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງຍີປຸ່ນເອງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການ Hack ລະຫັດ 2-Factor ເພື່ອລັກເອົາເງິນດິຈິຕອລນັ້ນເຮັດໄດ້ດ້ວຍວິທີການໃດ ແລະ ຈະສາມາດນຳເງິນທີ່ຖືກລັກອອກໄປນັ້ນກັບຄືນມາດ້ວຍຮູບການໃດ ຫຼື ບາງທີເງິນດິຈິຕອລທີ່ຖືກລັກໄປແລ້ວນັ້ນອາດຈະຖືກຂາຍເປັນເງິນແທ້ແລ້ວກໍ່ເປັນໄດ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*