ການາດາ ກຽມອອກກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ເງິນດິຈິຕອລກາຍເປັນສິນຊັບ

ຫຼັງຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບຫຼຽນ Cryptocurrency ແລະ ICO ແລ້ວ ທາງລັດທະບານ ແລະ ຜູ້ອອກກົດໝາຍໃນປະເທດການາດາໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ: ເງິນດິຈິຕອລ ກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັນກັບຫຼັກຊັບ (Securities) ເຊິ່ງກໍ່ຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດຽວກັນກັບ “ສິນຊັບ”.

ໃນຂະນະທີ່ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ແລະ ICO ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມກັນໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ ລັດທະບານ ແລະ ຜູ້ອອກກົດໝາຍ ກຳລັງພະຍາຍາມຫາວິທີໃນການນຳມັນເຂົ້າມາເຊື່ອມໂຍງກັບກົດໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມມັນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບ.

ທາງຜູ້ບໍລິຫານຫຼັກຊັບຂອງການາດາ (The Canadian Securities Administrators) ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ເຝົ້າຕິດຕາມການຝ່າຝືນກົດໝາຍດ້ານສິນຊັບໃນປະເທດການາດາໄດ້ກ່າວວ່າ ເງິນດິຈິຕອລສະກຸນໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ທີ່ມີມູນຄ່າ ຫຼື ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ໃນອະນາຄົດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ. ແນ່ນອນວ່າກົດຂໍ້ນີ້ກວມເຖິງການລົງທຶນແບບ ICO ທີ່ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດນໍາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫຼາຍຝ່າຍກໍ່ເບິ່ງວ່າການອອກມາປະກາດຂອງຜູ້ອອກກົດໝາຍນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມເທື່ອ ເຊິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ໜຶ່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດສາຍຟິນເທັກ (Fintech) ອອກມາວິຈານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງ Canadian Securities Administrators ອອກມາອະທິບາຍຕື່ມ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*