ການ Hard Fork ຄັ້ງໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສູນເສຍ Bitcoin

ການຮອງຮັບ SegWit2x ໃນກະເປົ໋າ (Wallet) ບິທຄອຍນ໌ ນັ້ນກຳລັງກາຍເປັນປະເດັນທີ່ພວມຖືກກ່າວເຖິງໃນໝູ່ຜູ້ໃຊ້ງານຂະນະນີ້ ເນື່ອງຈາກຖ້າຫາກການວາງແຜນ Hard Fork ເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານບາງຄົນສູນເສຍ ບິທຄອຍນ໌ ໄດ້.

ອີງຕາມການຕອບຄຳຖາມຂອງ Breadwallet ທີ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ໃຊ້ງານລາຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບການ  Hard Fork ຂອງ SegWit2x ໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ພ້ອມກັບຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ງານ Bitcoin ໜ້າໃໝ່ທີ່ອາດຈະພົບກັບບັນຫາ “ຕິດດອຍ” ຫຼື ຊື້ ບິທຄອຍນ໌ ໄວ້ຕອນລາຄາຂຶ້ນສູງ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນລາຄາຂອງມັນກໍ່ຕົກລົງຢ່າງຮຸນແຮງ.

“ທາງ Breadwallet ຈະຮອງຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດຂອງ Hashing Power ເທິງ ອັລກໍຣິທຶມ (Algorithm) Prove of Work ແບບເກົ່າ ເພາະສະນັ້ນບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນ Segwit2X ຫຼື ສິ່ງໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ ພວກເຮົາກໍ່ຍັງຄົງເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວຂອງ ຊາໂຕຊິ ນາກາໂມໂຕະ (Satoshi Nakamoto) ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ.”

ຈາກປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວ ມັນໜ້າຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ບິທຄອຍນ໌ ໃນ Blockchain ດັ້ງເດີມວ່າອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍ Bitcoin ຂອງພວກເຂົາຖ້າຫາກ Breadwallet ເລືອກທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ SegWit2x. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ງານ Bitcoin ໜ້າໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້ທາງເທັກນິກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວເປັນປະຈຳອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກລະເລີຍໃນການ Hard Fork ດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ອາດສູນເສຍ Bitcoin ຂອງພວກເຂົາໃນທີ່ສຸດ.

“ຫຼັງຈາກການ Hard Fork ໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ທາງ Breadwallet ອາດຈະສະໜັບສະໜູນທຸລະກຳຂອງ SegWit2x ແລະ ຖ້າຫາກເປັນແບບນັ້ນແທ້ ໂອກາດທີ່ຈະສູນເສຍ Bitcoin ຈາກການປະໄວ້ໃນກະເປົ໋າຂອງ Blockchain ແບບເກົ່າມີສູງຫຼາຍ”. 

“ຈົ່ງໂອນ Bitcoin ຂອງທ່ານອອກຈາກ Breadwallet ກ່ອນທີ່ຈະເກີດການ Hard Fork ຊະ” ກ່າວໂດຍຜູ້ໃຊ້ງານ Reddit ລາຍໜຶ່ງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, SegWit2x ກໍ່ຄືການHard Fork ຄັ້ງທີສອງຂອງ Bitcoin ຫຼັງຈາກຄັ້ງທຳອິດກໍ່ຄືກໍລະນີຂອງ Bitcoin Cash.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*