ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເຊື່ອງ App ໃນໜ້າ Purchase ສຳລັບ iPhone/iPad

ສຳລັບສາວົກ iOS ທີ່ມັກດາວໂຫຼດແອັພພຼິເຄຊັ່ນມາລົງເຄື່ອງບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະມີແອັພທີ່ໄດ້ໃຊ້ງານຈິງ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະມີແອັພທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ແບບເຮົາກໍ່ຕ້ອງຈັດການບໍ່ໃຫ້ມັນຮົກເຮື້ອໜ້າຈໍ. ແຕ່ວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄອໂຟນ ຫຼື ໄອແພັດ ທີ່ມັກພົບເຫັນປະຈຳກໍ່ຄືການທີ່ເຮົາລຶບແອັພຖິ້ມແລ້ວ ມັນກໍ່ຍັງປະກົດຢູ່ໃນຫ້ອງ Purchases (ເທິງ App Store) ຢູ່ດີ ເພາະນັ້ນມັນຄືການສະແດງປະຫວັດແອັພທີ່ເຮົາເຄີຍດາວໂຫຼດກ່ອນໜ້ານີ້ນັ້ນເອງ.

ມື້ນີ້ແອດມີນ ມີວິທີການ “ເຊື່ອງ” ບັນດາລາຍການແອັພພຼິເຄຊັ່ນຕ່າງໆທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງໃນໜ້າ  Purchases (ເທິງ App Store) ມາຝາກ ເພື່ອທ່ານໃດທີ່ກຳລັງຫາວິທີການປິດບັງ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກ,ເມຍ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຍາດພີ່ນ້ອງເຫັນ (ບາງແອັພ) ກໍ່ວ່າກັນໄປ ເຊິ່ງແອດມີນຈະທຳການແບ່ງອອກເປັນ 2 ວິທີ ຄື: ເຮັດດ້ວຍໄອໂຟນ ຫຼື ໄອແພັດ ແລະ ເຮັດດ້ວຍ iTunes (ໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ). ເມື່ອພ້ອມແລ້ວກໍ່ມາເລີ່ມກັນເລີຍ!

1. ການເຊື່ອແອັພໃນໜ້າ Purchases (ເທິງ App Store) ຜ່ານໄອໂຟນ ຫຼື ໄອແພັດ (ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ iOS 10 ຂຶ້ນໄປ)

  • ເປີດ App Store > Updates  > Purchased > My Purchases

  • ໄປທີ່ Updates > Purchased > My Purchases

  • ຈາກນັ້ນ Slide ໄປທາງຊ້າຍມື ແລ້ວແຕະ Hide ເພື່ອເຊື່ອງແອັພ
 
2. ການເຊື່ອແອັພຜ່ານທາງ iTunes (ໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ)
  • ເປີດ iTunes ໃນ PC/Mac ແລ້ວ sign in ດ້ວຍ Apple ID ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ
  • ຄຼິກທີ່ Account > Family Purchases

  • ຄຼິກເລືອກໃສ່ Apps ທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອງ ແລ້ວຄຼິກໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ x ທີ່ດ້ານຊ້າຍມືທາງເທິງ

  • ກົດປຸ່ມ Hide ເພື່ອເຊື່ືອງ

# ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີຍົກເລີກການເຊື່ອງແອັພ

ສຳລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຍົກເລີກການເຊື່ອງແອັພນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຜ່ານ iTunes ເທິງ PC ຫຼື Macພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ໂດຍການເປີດ iTunes ຂຶ້ນມາ (PC ຫຼື Mac)

  • ຄຼິກທີ່ Account > View My Account… (ຖ້າຍັງບໍ່ທັນ sign in ກໍ່ໃຫ້ sign in ດ້ວຍ Apple ID ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ)

  • ຄຼິກທີ່ Store > Manage (ບ່ອນທີ່ຂຽນວ່າ Hidden Purchases)

  • ຄຼິກທີ່ Apps > ເລືອກແອັພທີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກການເຊື່ອງ ແລ້ວກົດປຸ່ມ Unhlide

ທີ່ມາ: https://support.apple.com/en-us/HT201322

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*