ຈີນ ສັ່ງຫ້າມຂາຍ ICO ພາຍໃນປະເທດເກືອບ 99% ອ້າງຜິດກົດໝາຍ

ລັດທະບານຈີນໄດ້ປະກາດການເຂົ້າຄວບຄຸມການລະດົມທຶນແບບ ICO ວ່າເປັນການລະດົມທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ,  ໂຄງການ ICO ລາຍໃໝ່ຖືກສັ່ງຫ້າມເດັດຂາດ ຂະນະດຽວກັນ ICO ທີ່ໄດ້ລະດົມທຶນໄປກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວກໍ່ຈະຖືກກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າພົບເຫັນພຶດຕິກຳຫຼອກລວງປະຊາຊົນຈະດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.

ສຳນັກຂ່າວທອງຖິ່ນຂອງຈີນຢ່າງ Caixin ໄດ້ລາຍງານຂ່າວເມື່ອວັນທີ 2 ກັນຍາ 2017 ນີ້ວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງລັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບການເງິນຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ Internet ຂອງຈີນກໍ່ໄດ້ອອກຄັງສັ່ງເລກທີ 99 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມຊື້-ຂາຍ ICO ເຊິ່ງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ICO (Initial Coin Offering) ມີລັກສະນະເປັນການລະດົມທຶນທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຂົ້າຂ່າຍຜິດກົດໝາຍ, ເປັນການອອກຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສ່ວນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ (Exchange) ທີ່ນຳຫຼຽນ ICO ເຫຼົ່ານີ້ໄປທຳການຊື້-ຂາຍ ທາງການຈະເຂົ້າໄປສັ່ງຫ້າມ ຫຼື ສັ່ງປິດທັນທີ.

ປະເດັນຫຼັກຂອງການສັ່ງຫ້າມນັ້ນມີ 2 ຢ່າງທີ່ເປັນໃນສຳຄັນ ໄດ້ແກ່:

  1. ICO ເປັນວິທີການອອກຫຼຽນເພື່ອລະດົມທຶນ ຫຼື ມີລັກສະນະເປັນ IPO ໃນແບບຂອງເງິນດິຈິຕອລ (Cryotocurrency) ຄ້າຍຄືກັນກັບຮຸ້ນ, ປຽບເໝືອນຮຸ້ນດ້ອຍສິດ, ສາມາດນຳໄປແລກປ່ຽນ ແລະ ເກັງກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາ.
  2. ເນື່ອງຈາກຈຳນວນ ICO ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ,ມີການເກັງກຳໄລຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ICO ຫຼາຍໂຄງການກໍ່ເຂົ້າຂ່າຍຫຼອກລວງປະຊາຊົນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຈັດການຄງາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໜ່ວຍງານຂອງລັດທະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈິ່ງຕ້ອງຮີບເຂົ້າດຳເນີນການຈັດການ, ສັ່ງລະງັບ ແລະ ວາງລະບຽບແບບແຜນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.

ຕາມການລາຍງານຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ທາງການຈີນໄດ້ລວບລວມ Website ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ICO ທັງໝົດ 60 Website ແຈກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປສຶກສາ ແລະ ຈັດການ. 

ICO ບາງໂຄງການ ບໍ່ມີແມ່ນກະທັ້ງຊື່ບໍລິສັດດຳເນີນງານ, white paper ທີ່ຈັດທຳຂຶ້ນມາກໍ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນໂປ່ງໃສ ສ່ວນຫຽນທີ່ແຈກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນກໍ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນໂດຍກົງ, ມີໄວ້ເພື່ອປັ່ນລາຄາ ແລະ ເກັງກຳໄລຢ່າງຊັດເຈນ.

ຖ້າບໍ່ມຮຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ICO ກໍ່ຄົງບໍ່ເກີດການນຳຫຼຽນ ICO ເຂົ້າຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ພວກເຂົາສາມາດສ້າງກໄລໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ, ເນື່ອງຈາກທັນທີທີ່ມີການປະກາດວ່າຫຼຽນ ICO ສາມາດເຂົ້າຕະຫຼາດໄດ້ ນັກລົງທຶນກໍ່ແຫ່ກັນເຂົ້າມາຊື້ເລີຍ ເພາະຄິດວ່າລາຄາຈະຕ້ອງຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າພື້ນຖານທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ICO ນັ້ນ ເຂົາເຮັດຫຍັງກັນແທ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*