ຊາອຸ ອາດມີການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນດິບໃນຕະຫຼາດອາຊີ ເດືອນເມສາໜ້ານີ້!

ລັດຖະບານຊາອຸດິອາລາບີ (ຊາອຸ) ປະເທດທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກນ້ນ້ຳມັນດິບລາຍໃຫຍ່ເບີໜຶ່ງຂອງໂລກ ອາດມີການປັບຂຶ້ນລາຄານາໍ້ມັນດິບໃນຕະຫຼາດອາຊີປະມານ 10-20 ເຊັນຕໍ່ບາເລວ

ໃນເດືອນເມສາໜ້ານີ້ ແລະ ນີ້ກໍ່ເປັນການປັບລາຄາຂາຍຂຶ້ນເປັນເດືອນທີ 3 ຕິດຕໍ່ກັນຫຼັງຈາກລາຄານ້ນ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກເລີ່ມສູງຂຶ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*