ຕິດຕໍ່ Admin

emoneylaos.com ເປັນເວັບໄຊທ໌ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງການເງິນ-ການລົງທຶນ ແລະ ລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງລວບລວມຂ່າວສານ ແລະ ສັນຍານເສດຖະກິດໄປພ້ອມໆກັນເພື່ອສົ່ງມອບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ອັບເດດກັນທຸກວັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸ້ນ, ຄຳ, ນາໍ້ມັນ, ການລົງທຶນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຂ່າວສານການເມືອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງມີບົດວິເຄາະທາງເສດຖະກິດ ແລະ ບົດຄວາມວິເຄາະທາງວິຊາການເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຄົນລາວເວົ້ົາສະເພາະ, ເວົ້າລວມກໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຫຼື ຮັກມັກໃນການລົງທຶນ, ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງຫາເງິນບໍ່ວ່າຈະເປັນງານປະຈຳ, ງານທາງເລືອກ ແລະ ງານເສີມ ກໍ່ໄດ້ຖືກລວບລວມໄວ້ໃຫ້ອ່ານກັນແລ້ວໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເວັບໄຊທ໌ດຽວ.

ມີຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: 

Tel: +(856) 20 99899799

E-mail: admin@emoneylaos.com ຫຼື Joneponejai@yahoo.com

Line: @ptsstudio

Facebook: https://www.facebook.com/emoneyonlinelaos