ຕ້ອງມີເງິນຫຼາຍເທົ່າໃດ ຈິ່ງຈະເທຣດຮຸ້ນໄດ້?

ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຊື່ອຕິດຫົວມາວ່າ ຄົນທີ່ຈະຫຼິ້ນຮຸ້ນ ຫຼື ຈະທຳການຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນໄດ້ນັ້ນຕ້ອງມີເງິນຫຼາຍ, ເລື່ອງນີ້ແອດມີນຂໍ້ຢືນກາງຄັດຄ້ານວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ສຸດ ເພາະຄົນທີ່ເຊື່ອແບບນັ້ນແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນດ້ວຍຕົນເອງຈັກເທື່ອ.

ຖ້າຖາມວ່າຄົນທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນມີເງິນເທົ່າກັນບໍ່ ຜູ້ອ່ານຍ່ອມຕອບໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງວ່າ “ບໍ່ເທົ່າກັນ“ ເຫດຜົນຄື ຄົນເຮົາມີແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍຮັບບໍ່ຄືກັນນັ້ນເອງ. ສະນັ້ນ, ນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນສະໜັບສະໜູນວ່າເຖິງມີເງິນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ສາມາດຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໄດ້ແນ່ນອນ.

ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ຖ້າຕ້ອງການກຳໄລຫຼາຍກໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍ ແຕ່ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຮຸ້ນ ການເຮັດທຸລະກິດອື່ນກໍ່ຄືກັນ ຖ້າຢາກໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງກໍ່ຕອງລົງທຶນສູງເຊັ່ນດຽວກັນ. (ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່)

ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າການລົງທຶນໃນຮຸ້ນເປັນການລົງທຶນທີ່ສະບາຍ ຜົນຕອບແທນຂ້ອນຂ້າງດີ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງອອກເຫື່ອເທແຮງຕາກຝົນຕາກລົມແບບວິທີຫາເງິນດ້ານອື່ນ ບໍ່ຕ້ອງຟັງລູກຄ້າຈົ່ມວ່າ ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງຖ້າເອົາໃຈໃຜ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາຊື້ກັບລາຄາຂາຍເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວກໍ່ມະໂນພາບເປັນກຳໄລອອກມາວ່າ ຖ້າລົງທຶນເທົ່ານີ້ຈະໄດ້ກຳໄລເທົ່ານັ້ນໄປຕ່າງໆນາໆ ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດວ່າຍິ່ງລົງທຶນຫຼາຍກໍາໄລກໍ່ຈະຍິ່ງສູງໆ.

ຄວາມຈິງມີເງິນໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍບໍ່ສຳຄັນເທົ່າຈັງຫວະ ແລະ ເທັກນິກໃນການເທຣດຮຸ້ນ ເນື່ອງຈາກກຳໄລເກີດຂຶ້ນຈາກສ່ວນນີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການມີທຶນຫຼາຍ. ລອງຄິດເບິ່ງ ເຖິງມີເງິນໜ້ອຍແຕ່ຮູ້ຈັບຈັງຫວະຊື້-ຂາຍ ຮູ້ຄາດກະ ຮູ້ວິເຄາະແນວໂນ້ມລາຄາຮຸ້ນ ກໍ່ຈະມີກຳໄລສະສົມຈາກໜ້ອຍຫາຫຼາຍໄດ້ຄືກັນ.

ກົງກັນຂ້າມຖ້າມີເງິນຫຼາຍຢ່າງດຽວແຕ່ບໍ່ມີເທັກນິກ ບໍ່ຮູ້ວິເຄາະແນວໂນ້ມລາຄາ ຈາກເງິນຫຼາຍກໍ່ຈະບໍ່ເຫຼືອແມ່ນກະທັ້ງຕົ້ນທຶນ ຢ່າຟ້າວເວົ້າຮອດກຳໄລເລີຍ.

ມາເຖິງຈຸດນີ້ ຜູ້ອ່ານອາດມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ “ແລ້ວຕ້ອງມີເງິນເທົ່າໃດຈຶ່ງສາມາດຊື້ຮຸ້ນໄດ້?“ ຄຳຕອບຄື: “ບໍ່ຮູ້“ ເພາະຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປຂ້າວຕົ້ນແລ້ວວ່າ ຄົນເຮົາມີນິຍາມຄວາມໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍບໍ່ເທົ່າກັນ ຍ້ອນແນວນັ້ນຈິ່ງຢາກບອກວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຫຼາຍເກີນໄປ ມີກຳລັງເທົ່າໃດກໍ່ແນະນຳໃຫ້ລົງທຶນຕາມກຳລັງທີ່ມີ“ ເງິນທຶນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍບໍ່ສໍາຄັນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*