ທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສິງກະໂປ ກ່າວ “ICO ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກົດໝາຍ”

ທະນາຄານກາງແຫ່ງປະເທດສິງກະໂປ ຫຼື MAS (Monetary Authority of Singapore) ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນແບບ ICO ໂດຍມີເນື້ອຫາວ່າຜູ້ອອກຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລບາງແຫ່ງນັ້ນອາດຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ.

MAS ໄດ້ສະແດງຈຸດຢືນຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ການຂາຍ ICO ມື້ວານນີ້ວ່າ “ຫຼຽນ ICO ບາງອັນຈະຕ້ອງຖືກນັບເປັນຊັບສິນ (Securities)” ໂດຍທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບການເປີດຂາຍຫຼຽນຂອງຜູ້ອອກຫຼຽນ ເຊິ່ງແຈ້ງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບການແຈ້ງການຂອງ SEC (Securities & Exchange Commission) ຫຼື ສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ອອກມາປະກາດກົດໝາຍຄວບຄຸມ ICO ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້.

“MAS ໄດ້ເຝົ້າຕິດຕາມຕະຫຼາດ Cryptocurrency ມາໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ພົບວ່າມັນໄດ້ພັດທະນາຕົວເອງໃນແບບທີ່ເປັນຫຼາຍກວ່າຫຼຽນເງິນດິຈິຕອລແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບາງຫຼຽນສາມາດທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ອ້າງອີງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງຊັບສິນທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ຜູ້ອອກຫຼຽນນຳມາສະເໜີຂາຍໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼຽນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງຮຸ້ນ ຫຼື ໜ່ວຍຮຸ້ນທີ່ມີກົດໝາຍຄວບຄຸມການລົງທຶນຢ່າງຊັດເຈນມາຮອງຮັບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເງິນດິຈິຕອລ ຍັງສາມາດຍັງສາມາດນໍາມາໃຊ້ເປັນຕົວອ້າງອີງໜີ້ສິນທີ່ທາງຜູ້ອອກຫຼຽນອອກໃຫ້ ລວມເຖິງຮຸ້ນກູ້ທີີ່ກໍ່ຕ້ອງມີກົດໝາຍມາຮອງຮັບເຊັ່ນດຽວກັນ”.

ລວມຄວາມວ່າ, MAS ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອອກຫຼຽນດິຈິຕອລຕ້ອງມີການປຶກສາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງກົດໝາຍກ່ອນທີ່ຈະເປີດຂາຍ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*