ນັກວິໄຈຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານແຫ່ງຟິນແລນຍ້ອງຍໍການປະຕິວັດລະບົບເງິນດິຈິຕອລ

ນັກວິໄຈຈາກທະນາຄານ Finnish Central Bank ໄດ້ອອກມາປະກາດວ່າ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງເງິນດິຈິຕອລຢ່າງ Bitcoin ນັ້ນ ຖືເປັນການປະຕິວັດວົງການການເງິນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ນັກວິໄຈຈາກສູນວິໄຈຊື່ດັງຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ແກ່ Gur Huberman, Jacob Leshno ແລະ Ciamac Moallemi ກ່າວວ່າ ລະບົບໂຄງສ້າງ (infrastructure) ຂອງເງິນດິຈິຕອລດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປອດ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກການເຈາະລະບົບ (Hack) ຜ່ານ protocol-layer dynamics.

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍງານໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

“ລະບົບການເງິນຂອງ Bitcoin ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງກົດຂອງ protocol ແລະ ບໍ່ມີອົງກອນໃດມາເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກລະບົບການເງິນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ດູແລໂດຍອົງກອນສະເພາະ ທີ່ຫຼັງຈາກມີການພິຈາລະນາເຫັນພ້ອມແລ້ວສາມາດປ່ຽນແປງລາຄາ ຫຼື ກົດເກນໄດ້ ເຊິ່ງລະບົບທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນມີກົດໝາຍອອກມາຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອປ້ອງກັນອຳນາດທີ່ອາດມາພ້ອມກັບເຈດຕະນາຮ້າຍແອບແຝງ”

ສິ່ງທີ່ຜູ້ອ່ານຄວນທຳຄວາມເຂົ້ົາໃຈກໍ່ຄືຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວຂອງນັກວິໄຈ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງທະນາຄານປະເທດຟິນແລນແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ເອກະສານດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງມີຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຟິນແລນນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ Blockchain ແລະ Bitcoin.

ເມື່ອປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຟິນແລນໄດ້ຈັດງານສຳມະນາກ່ຽວກັບ Blockchain ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນງານວິໄຈກ່ຽວກັບໂຄງການດ້ານເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງງານສຳມະນານັ້ນກໍ່ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ອອກກົດໝາຍ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*