ນັບຈາກນີ້ອີກ 5 ປີ ຈຳນວນເດັກທຸກຍາກໃນອັງກິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30%

ສະຖາບັນສຶກສານະໂຍບາຍຄັງເງິນ (ນະໂຍບາຍການຄັງ) ແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບຈາກນີ້ອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກໃນອັງກິດ

ທີ່ຄອບຄົວມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 350 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ອາທິດ ຈະມີຈຳນວນເພີ່ມສູງຂຶ້ນເກືອບ 30% ຫຼັງຈາກທີ່ອັງກິດຖອນຕົວອອກຈາກກຸ່ມເອີໂຣ (ຢູໂຣ) ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອັງກິດຈຳຕ້ອງຕັດງົບປະມານລົງ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*