ບັນດາບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຫັນມາລົງທຶນໃນ Bitcoin ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ກຸ່ມບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຢ່າງ Dongbu Group ໄດ້ອອກມາປະກາດເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນ Bitcoin ນາມວ່າ Sentbe ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄປລົງທຶນໃນຕະຫຼາດໂອນເງິນ Bitcoin ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການຜ່ານທະນາຄານເອກະຊົນໃນເຄືອຂອງຄົນເອງຄື: Dongbu Savings Bank.

ອີງຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ທີ່ໄດ້ຖືກຮ່າງ ແລະ ເຊັນຂຶ້ນໂດຍຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ (21 ສິງຫາ 2017) ເພື່ອກຽມການ “ປະຕິວັດອຸດສະຫະກຳຄັ້ງທີ 4”

“ເຮົາກຳລັງຮ່ວມງານກັບພັນທະມິດທາງທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນວົງການນີ້ ເພື່ອກຽມປະຕິວັດອຸດສະຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ພາຍໃຕ້ລະບົບທະນາຄານແບບເກົ່າ”

ທາງລັດທະບານເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ທຳການແກ້ໄຂກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ຫຼື ກົດໝາຍການເງິນລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສົ່ງ Bitcoin ຫາກັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເຊິ່ງການແກ້ໄຂກົດໝາຍນັ້ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຜານມາ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍລິສັດດ້ານຟິນເທັກ (Fintech) ທີ່ກຳລັງວາງແຜນຈະເປີດບໍລິການດ້ານການແລກປ່ຽນ Bitcoin ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກັບ Financial Supervisory Service (FSS) ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ລະບຸ ບາງຂໍ້ ເຊັ່ນ: ຈະຕ້ອງມີເງິນສຳຮອງຢູ່ໃນຄັງປະມານ 2 ພັນລ້ານວອນ (ປະມານ 1.77 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນຕໍ່ທຶນຈະຕ້ອງມີບໍ່ເກີນ 200%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*