ບິດາແຫ່ງ Ethereum ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາລັດວິສະຫະກິດໃນລັດເຊຍ

ກຸ່ມນັກພັດທະນາ Ethereum Foundation ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບທະນາຄານພັດທະນາລັດວິສະຫະກິດໃນປະເທດລັດເຊຍນາມວ່າ Vnesheconombank (VEB).

ການປະກາດຂ່າວນີ້ມີຂຶ້ນໃນ 2-3 ວັນຜ່ານມາ ເຊິ່ງທາງ Ethereum Foundation ນັ້ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ VEB ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາສະຖາບັນວິໄຈດ້ານ Blockchain ແຫ່ງໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການເຝິກຝົນບຸກຄະລາກອນສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ distributed ledger ແລະ ລະບົບຂອງ Ethereum.

ການເປັນຮຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງ 2 ອົງກອນນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍສ້າງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Ethereum ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ໄດ້ໃນປະເທດລັດເຊຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Ethereum ແລະ Blockchain ຕົວອື່ນໆດ້ວຍ.

Vitalik Buterin ຫຼື ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Ethereum ແລະ VEB ຈະສາມາດສ້າງໂອກາດອັນດີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃຫ້ກັບການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ເຊັ່ນ: ການຈັດການດ້ານສາທາລະນະ ລວມໄປເຖິງການກະຕຸ້ນການປັບຕົວການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນອົງກອນລັດທະບານຂອງປະເທດລັດເຊຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ”

ການເຊັນສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນຢ່າງເປັນທາງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຂຶ້ນທີ່ມີຂຶ້ນທີ່ປະເທດສາທາລະນະລັດ ຕາຕາສະຖານ ໃນງານ “Blockchain: ແຫຼ່ງນາໍ້ມັນແຫ່ງໃໝ່ຂອງຊາວລັດເຊຍ” ເຊິ່ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງ VEB ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ຄື Vitalik ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.

ການເຊັນສັນຍານີ້ຖືເປັນໜຶ່ງໃນແຜນການຂອງປະເທດລັດເຊຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍແຜນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ໄປທົ່ວໂລກ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*