ບໍລິສັດ GMO Internet ຂອງຍີີ່ປຸ່ນຈະຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເປັນ Bitcoin

ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໃນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກ່າວວ່າຈະຈ່າຍເງິນເດືອນສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ກັບພະນັກງານເປັນ Bitcoin ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເງິນດິຈິຕອລ ຫຼື ເງິນສະເໝືອນຈິງ (Virtual Currency)

GMO Internet ເປັນຊື່ຂອງບໍລິສັດໜຶ່ງໃນຍີປຸ່ນ ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍຮູບແບບທັງດ້ານການເງິນ, ການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງອິນເຕີເນັດ ຈະເລີ່ມຈ່າຍເງິນເປັນ Bitcoin ຈຳນວນ 100,000 ເຢນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເອງສະເພາະພາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຈະເປີດໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງ GMO Group ປະມານ 4,000 ຄົນໃນຍີປຸ່ນ ໂດຍບໍລິສັດ GMO Internet ໄດ້ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຊື້-ຂາຍ Bitcoin ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນເດືອນມີນາ 2018 ທີ່ຈະເຖິງນີ້ ບໍລິສັດຈະເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດເໝືອງຂຸດເງິນດິຈິຕອລ (Mining) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການໄດ້ຮັບ Bitcoins ໃໝ່ເພື່ອເປັນລາງວັນຕອບແທນໃນການຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບເຄືອຂ່າຍດ້ານການອະນຸດມັດທຸລະກຳ ຫຼື transaction.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*