ປະທານທະນາຄານກາງແຫ່ງເອີຣົບກ່າວ: “ເຮົາບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະສັ່ງຫ້າມ ຫຼື ຄວບຄຸມ Bitcoin ໄດ້”

ປະທານທະນາຄານກາງແຫ່ງເອີຣົບ ຫຼື European Central Bank (ECB) ໂດຍແມ່ນທ່ານ Mario Draghi ກ່າວວ່າພວກເຂົານັ້ນບໍ່ມີອຳນາດພຽງພໍທີ່ຈະບັງຄັບ ຫຼື ປາບປາມໄດ້ ໂດຍການກ່າວຂອງເຂົານັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງການຕອບຄຳຖາມຈາກຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງລັດຖະສະພາເອີຣົບ.

ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Mario Draghi ມີຂຶ້ນເພື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ຖາມວ່າທາງ ECB ນັ້ນມີແຜນການທີ່ຈະຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອອກມາຄວບຄຸມຫຼຽນ cryptocurrency ທີ່ກຳລັງໂດ່ງດັງຢ່າງ Bitcoin ຫຼືຼບໍ່ ແລະ cryptocurrency ນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ບໍ່ປະການໃດ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Eunews.it ນັ້ນ, ທ່ານ Mario ກ່າວວ່າຫຼັງຈາກທີ່່ເຂົາພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດຈຳນວນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງ Bitcoin ແລ້ວ “ມັນຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະສະຫຼຸບວ່າ Bitcoin ຄືຕົວເລືອກໃນການໃຊ້ຈ່າຍແຫ່ງອະນາຄົດ” ໂດຍໄດ້ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ: “ເຮົາບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະຫ້າມ ຫຼື ຄວບຄຸມ Bitcoin”.

ໃນງານ Event ງານໜຶ່ງຊື່ວ່າ: Youth Dialogue ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວິທະຍາໄລ Trinity ໃນເມືອງ Dublin, ທ່ານ Mario ໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ: “ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ຢ່າງ Blockchain ນັ້ນຈະມາມີບົດບາດດ້ານການເງິນໃນປະເທດແນວໃດ” ເຊິ່ງທ່ານ Mario ໄດ້ຕອບວ່າ: “ທາງ ECB ກັງລັງເຝົ້າຕິດຕາມຢູ່ ແລະ ກໍ່ຕິດຕາມມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ ຂໍ້ສະຫຼຸບໜຶ່ງກໍ່ຄືຕອນນີ້ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວມັນຍັງຈະຫຍາຍຕົວບໍ່ເຕັມທີ່ ທີ່ຈະນຳເອົາມາໃຊ້ເປັນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ຫຼື ໃນລະບົບການຊຳລະເງິນ ເຊິ່ງເຮົາຈະຕ້ອງເບິ່ງອີກວ່າເທັກໂນໂລຢີນີ້ຈະເຕີບໃຫຍ່ໄປໃນທິດທາງໃດໃນອະນາຄົດ”.

ທ່ານ Mario ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າທາງທະນາຄານກາງຂອງເອີຣົບນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ໂດຍທາງເຂົາເບິ່ງວ່າບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດນັ້ນຖືເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີຄວາມເປັນດິຈິຕອລຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່ານະວັດຕະກຳຢ່າງ Blockchain ຈະຕ້ອງຖືກກັ່ນກອງເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍສາໍ່ໃດກ່ອນທີ່ຈະນຳມາປັບໃຊ້ຈິງ.

ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄືກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ Mario ອອກມາໂຍນແຜນການຂອງປະເທດ Estonia ທີ່ຈະສ້າງເງິນດິຈິຕອລເປັນຂອງຕົວເອງຖິ້ມໄປ ໂດຍກ່າວວ່າ: “ປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງສະກຸນເງິນຂອງຕົນເອງອອກມາໄດ້ ເພາະສະກຸນເງິນຂຶງເອີຣົບນັ້ນກໍ່ຄືເງິນຢູໂຣ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*