ຜູ້ອອກກົດໝາຍດ້ານການເງິນໃນ ມາເກົ້າ ສັ່ງທະນາຄານຫ້າມໃຫ້ບໍລິການກັບຕະຫຼາດ ICO

ຜູ້ອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນໃນ ມາເກົ້າ ໄດ້ອອກມາປະກາດສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານໃນເຂດປົກຄອງພິເສດດັ່ງກ່າວ ຢຸດບໍລິການດ້ານການເງິນກັບບໍລິສັດສະຕາດອັບທີ່ຈະເປີດຂາຍ ICO ແລະ Cryptocurrency.

ການອອກມາປະກາດຂອງ Macau Monetary Authority (MMA) ທີ່ບອກວ່າທະນາຄານນັ້ນບໍ່ຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມກັບ Bitcoin ຫຼື ເງິນດິຈິຕອລອື່ນໆທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ມາເກົ້າ ແລະ ຮົ່ງກົງ ນັ້ນຕ່າງກໍ່ຖືເປັນເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງປະເທດຈີນ.

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຈະສອດຄ່ອງກັບການປະກາດຂອງລັດທະບານຈີນເມື່ອຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາໃນການສັ່ງແບນ ແລະ ຫ້າມຊື້-ຂາຍ ICO ໂດຍປະກາດວ່າການລະດົມທຶນໃນລັກສະນະນີ້ລະເມີດກົດໝາຍດ້ານການລະດົມທຶນ. ໂດຍໃນໃຈຄວາມການປະກາດຂອງ MMA ມີຢູ່ວ່າ:

“ເນື່ອງມາຈາກເຫດການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຫຼຽນ Token ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທາງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຊຳລະເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທັງໝົດຈະຖືກສັ່ງຫ້າມຈາກລັດທະບານຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ຫ້າມໃຫ້ບໍລິການແກ່ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼຽນ Token ແລະ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລເຫຼົ່ານີ້. ຂະນະດຽວກັນທາງລັດທະບານຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຍັງໄດ້ປະກາດເມື່ອວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ເພື່ອເຕືອນທະນາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຊຳລະເງິນມາ ມາເກົ້າ ຫ້າມເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ”

ການປະກາດດັ່ງກ່າວຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການວິິເຄາະເມື່ອຊ່ວງປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຄີຍບອກວ່າ Bitcoin ນັ້ນບໍ່ມີກົດໝາຍມາຮອງຮັບ ແລະ ບໍ່ນັບວ່າເປັນສະກຸນເງິນອີກດ້ວຍ.

“ການຊື້-ຂາຍລັກສະນະນີ້ຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍການນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ, ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປລົງທຶນຄວນລະມັດລະວັງໃຫ້ດີ” ກ່າວໂດຍ MMA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*