ຜູ້ອອກກົດໝາຍດ້ານການເງິນໃນ ດູໄບ ເຕືອນກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ICO

ຜູ້ອອກກົດໝາຍໃນເມືອງດູໄບ ປະເທດສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເຣດ ໄດ້ອອກມາກ່າວເຕືອນປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນ ICO.

ທາງ Dubai Financial Services Authority (DFSA) ຫຼື ຜູ້ມີອຳນາດໃນການອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນແຫ່ງນະຄອນດູໄບ ກຳລັງເຝົ້າລະວັງກະແສການລະດົມທຶນແບບ ICO ໂດຍໄດ້ອອກມາເຕືອນນັກລົງທຶນໃນດູໄບວ່າ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ຄືກັນກັບການລົງທຶນແບບອື່ນໆ ແລະ ຄວນທີ່ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນໝວດໝູ່ຂອງການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ສຳຄັນຄື: “ທາງ DFSA ບໍ່ເຄີຍເຮັດອໃຫ້ການລົງທຶນປະເພດນີ້ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜຈັກເທື່ອ”.

“ທາງ DFSA ຢາກຈະຂໍປະກາດວ່າ ພວກເຮົານັ້ນຍັງບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນແບບນີ້ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ອອກໃບອະນຸຍາດໃນ Dubai International Financial Centre (DIFC) ເພື່ອຮອງຮັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ”.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ນັກລົງທຶນໃນເມືອງດູໄບທຳການສຶກສາ ແລະ ພິຈາລະນາຄາມສ່ຽງໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີກ່ອນຈະເຂົ້າໄປຊື້ຫຼຽນ ICO ຕາມກະແສ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການປະກາດນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງການອອກກົດໝາຍຄວບຄຸມການລົງທຶນແບບນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ການອອກມາເຕືອນຂອງທາງ DFSA ມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ລັດທະບານແຫ່ງເມືອງດູໄບກຳລັງມີແຜນການທີ່ຈະປ່ຽນເປັນເມືອງແຫ່ງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2020 ນີ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*