ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານແຫ່ງໄນຈີເຣຍກ່າວ “ກະແສ Cryptocurrency ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້”

ທະນາຄານກາງແຫ່ງປະເທດ ໄນຈີເຣຍ ກຳລັງຫັນມາສົນໃຈໃນເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ແລະ Cryptocurrency

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ The Guardian ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Musa Jimoh ຫຼື ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງທະນາຄານກາງແຫ່ງ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ອອກມາກ່າວໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ cryptocurrency ໃນເມືອງ Lagos ວ່າທາງທະນາຄານກາງນັ້ນກຳລັງກຽມອອກ white paper ຂອງໂຄງການ ໂຄງການໜຶ່ງ.

ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື Jimoh ໄດ້ກ່າວເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົານັ້ນຕ້ອງອອກມາສຶກສາເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວ ສາເຫດກໍ່ເນື່ອງຈາກທະນາຄານນັ້ນ “ບໍ່ສາມາດຢຸດກະແສທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນໄດ້”. ການສະແດງຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວອາດມີນ້ຳໜັກຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພາະທະນາຄານກາງຂອງ ໄນຈີເຣຍ ເປັນຜູ້ອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນປະເທດ.

ທ່ານ Jimoh ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໂດຍທຳມະຊາດຂອງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດໃຊ້  private key ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບຢູ່ເທິງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ໄດ້ນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນສະກຸນເງິນໃນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຖືກຍຶດ ຫຼື ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຖືກສຳຫຼວດຜ່ານແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ແລະ ການເຕີບໂຕໃນປະເທດວ່າເປັນແນວໃດ ໂດຍຜົນສຳຫຼວດຈາກຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນພົບວ່າຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະເປັນບວກ. ສ່ວນຫົວຂໍ້ໃນການປະຊຸມອື່ນໆກໍ່ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງວ່າ Blockchain ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບການຈ່າຍເງິນແບບໃດ ລວມໄປເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວນຳ.

ດ໋ອກເຕີ David Isiawe ປະທານສະມາຄົມຮັກສາຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂອງ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ: “ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ນັ້ນຄືຄວາມຈິງທີ່ຜູ້ນຳທຸກທປະເທດຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ບໍ່ວ່າຈະມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກກໍ່ຕາມ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*