ຜົນສຳຫຼວດໃນສະຫະລັດພົບວ່າ Bitcoin ເປັນສິນຊັບທີ່ຖືກຊື້-ຂາຍ ກັນຢ່າງແອອັດທີ່ສຸດ

ເບິ່ງຄືກັບວ່າ Bitcoin ນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຊື້-ຂາຍກັນຢ່າງແອອັດທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດເງິນໄປແລ້ວ

ອີງຕາມການສຳຫຼວດຂອງທະນາຄານແຫ່ງອາເມລິກາ (Bank of America) ພົບວ່າ 26% ຂອງຜູ້ຈັດການກອງທຶນຈຳນວນ 181 ຄົນ (ທີ່ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຈັດພອດຂະໜາດ 629 ພັນລ້ານໂດລາລວມກັນ) ນັ້ນເບິ່ງວ່າ Bitcoin ເປັນສິນຊັບທີ່ຖືກຊື້-ຂາຍກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຮອງລົງມາກໍ່ຄືການຖືຮຸ້ນທົ່ວໄປ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເງິນດິຈິຕອລ ຫຼື Cryptocurrency ຂຶ້ນໄປຢູ່ອັນດັບ 1 ຂອງລາຍການທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ສຳຫຼວດເຫັນ.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວອາດສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີວ່າ ສາເຫດທີ່ລາຄາມີຄວາາມຜັນຜວນຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ ເກີດຈາກຕະຫຼາດມີຄວາມແອອັດສູງນັ້ນເອງ. ຕໍ່ກັບຜົນການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ ທາງສຳນັກງານວິໄຈດ້ານການເງິນ (The Office of Financial Research) ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶນໃນປີ 2008 ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຊື້-ຂາຍ ທີ່ແອອັດນີ້ເປັນການຊື້-ຂາຍທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດມີເມັດເງິນໃນພອດການລົງທຶນມະຫາສານ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງທີ່ສູງຫຼາຍ ຖ້າຫາກນັກເທຣດຮຸ້ນທຸກຄົນໃນຕະຫຼາດຕັດສິນໃຈຖອນເງິນອອກມາຈາກຕະຫຼາດພ້ອມກັນ”. ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຮອຍແປ້ວໃຫ້ກັບລະບົບການເງິນ ເຊິ່ງປະກາດໂດຍ ສຳນັກງານວິໄຈດ້ານການເງິນ ໃນປີ 2012 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ Bitcoin. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຕົກຂອງລາຄາ Bitcoin ໃນຊ່ວງນີ້ອາດຈະເປັນພຽງໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເພາະມູນຄ່າຂອງ Bitcoin ນັ້ນເຄີຍພຸ່ງຂຶ້ນສູງກວ່າ 4 ເທົ່າແລ້ວເມື່ອຊ່ວງຕົ້ນປີນີ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*