ລບ ອິນເດຍ ເຜີຍ ເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເສດຖະກິດໂລກຄົງຈະຮູ້ວ່າເມື່ອກາງປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ອິນເດຍ ໄດ້ປະກາດຍົກເລີກການນຳໃຊ້ທະນະບັດເກົ່າປະເພດໃບລະ 500 ແລະ 1,000 ຣູປີ

ເພື່ອດຶງເອົາເງິນທີ່ຢູ່ນອກລະບົບກັບເຂົ້າສູ່ລະບົບຄືນ ເຮັດໃຫ້ປີທີ່ຜ່ານມາເກີດວິກິດການຂາດແຄນເງິນສົດເຖິງ 86% ໃນລະບົບການເງິນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີຜ່ານມາເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍຂະຫຍາຍຕົວສູງເຖິງ 7% ເຊິ່ງມັນດີກວ່າທີ່ຄາດຄິດເອົາໄວ້ຫຼາຍ ເພາະສະເລ່ຍໝົດປີ ເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍນັ້ນຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*