ລາຄາ Bitcoin ສູງຂຶ້ນ $1 ທຸກວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂລກນີ້ເລີ່ມມີມາ

2 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ອາດກ່າວໄດ້ວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໃຜຫຼາຍຄົນຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາລໍຄອຍ ເນື່ອງຈາກເມື່ອ 2 ເດື່ອນທີ່ແລ້ວລາຄາຫຼຽນດິຈິຕອລ ຫຼື Cryptocurrency ສູນເສຍມູນຄ່າໃນຕົວເອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າລວມຂອງ Cryptocurrency ທົ່ວໂລກສັ່ນຄອນໄປຕາມໆກັນ. ແຕ່ຄົງເຖິງເວລາທີ່ໜ້າຈະເປັນໂອກາດດີຂອງນັກເທຣດຫຼຽນດິຈິຕອລໃຫ້ໄດ້ຫາຍໃຈໂລ່ງກັນອີກຄັ້ງ ເພາະເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງສູນເສຍເງິນ ຫຼື ອາດສູນເສຍຄວາມຕັ້ງໃຈໄປບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ.

ກຳລັງກາຍເປັນປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນຂະນະນີ້ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເມື່ອມີຜູ້ໃຊ້ງານຫຼຽນດິຈິຕອລ ລວມທັງ Trader ບາງຄົນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດທີ່ແອດມີນເຊື່ອວ່າຄົງມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະສັງເກດເຫັນຄືລາວວ່າ ລາຄາ Bitcoin ທີ່ພຸ່ງຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໃຊ້ງານຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າລາຄາຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນວັນລະ 1 ໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ໂລກນີ້ມີ Bitcoin ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງຖ້າຫາກຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກັນຢ່າງລະອຽດຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນມີອາຍຸແລ້ວເຖິງ 3,138 ວັນ (ຈົນເຖິງມື້ທີ່ແອດມີນກຳລັງນັ່ງຂຽນຂ່າວ) ເຊິ່ງກໍ່ພໍດີທີ່ລາຄາຂອງມັນພຸ່ງຂຶ້ນໄປເຖິງ 3,138 ໂດລາເຊັ່ນກັນ (ເຊິ່ງຖ້າຂຽນຂ່າວນີ້ສຳເລັດລາຄາອາດຈະເຄື່ອນໄຫວສູງຂຶ້ນກວ່ານີ້ອີກ).

ຂໍ້ມູນນີ້ອາດບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ແຕ່ສຳລັບນັກຂຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຫວັງເກງກຳໄລຈາກ Bitcoin ແລ້ວມັນຄືຂໍ້ມູນອັນດີທີ່ສາມາດບົ່ງບອກວ່າລາຄາຂອງ Bitcoin ມີແນ້ວໂນ້ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ສູງຂຶ້ນທຸກວັນ ເຊິ່ງຖ້າຖືຄອງໄວ້ໃນໄລຍະຍາວເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວສູ່ການເປັນເສດຖີຄົງບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມ.

ຜູ້ໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ Reddit ຄົນໜຶ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນຕໍ່ລາຄາຂອງ Bitcoin ກັບສະກຸນເງິນໂດລາວ່າ: “ເງິນໂດລານັ້ນບໍ່ໄດ້ມີມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັນກັບ Bitcoin ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄ່າເງິນໂດລານັ້ນມີແນວໂນ້ມຈະອ່ອນຕົວລົງທຸກວັນ” ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການລາຍງານຂ່າວຂອງເວັບໄຊທ໌ News BTC ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ສະກຸນເງິນຫຼັກຢ່າງສະກຸນເງິນໂດລານັ້ນໄດ້ສູນເສຍກຳລັງໃນການຊື້ທຸກໆວັນເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຖືວ່າມັນກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ທຳມະດາໄປແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ Bitcoin ນັ້ນກັບມີລາຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ”.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*