ລົງທຶນແບບໃດໃຫ້ມີເງິນສ້າງອະນາຄົດ (ສະບັບມະນຸດເງິນເດືອນ)

ມີປະໂຫຍກໜຶ່ງທີ່ແອດມີນເອງກໍ່ບໍ່ຈື່ແລ້ວວ່າໃຜເຄີຍກ່າວເອົາໄວ້ ແຕ່ກໍ່ຢາກເອົາກັບຄືນມາເວົ້າເພາະເຫັນວ່າມັນໃຫ້ແງ່ຄິດທີ່ດີເລີຍແຫຼະສຳລັບມະນຸດເງືອນແບບເຮົາໆທີ່ຕ່າງກໍ່ຫວັງຢາກມີອະນາຄົດທີ່ດີໆ ແຕ່ຕິດບັນຫາທີ່ “ເງິນເດືອນໜ້ອຍເຫຼືອເກີນ” ຂະໜາດເງິນໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນກໍ່ຍັງຝືດເຄືອງຢູ່ແລ້ວ ຈະໄປເວົ້າຫຍັງຮອດການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ. ຖ້າໃຜຍັງມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ຢາກແນະນຳໃຫ້ລອງອ່ານບົດຄວາມນີ້ເບິ່ງເພາະແອດມີນເຊື່ອວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຊ່ວຍຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ.

ເມື່ອກ່າວເຖິງການລົງທຶນ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຄິດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເງິນພໍສົມຄວນໃນການເຮັດກິດຈະກຳບາງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນຕອບແທນໃນຮູບຂອງຕົວເງິນກັບຄືນມາ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນການລົງທຶນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການທີ່ຈະຕ້ອງມີເງິນ ຫຼື ຕ້ອງມີເງິນຫຼາຍສະເໝີໄປ. ຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດດີໆແຕ່ບໍ່ມີເງິນແມ່ນແຕ່ກີບດຽວກໍ່ສາມາດນຳໄປສະເໜີເປັນແຜນທຸລະກິດຂາຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນໄດ້…! ມັນຄືຄວາມຈິງ ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າເຈົ້າຂອງຄວາມຄິດນັ້ນ “ກ້າພໍທີ່ຈະຍ່າງເຂົ້າໄປຫາເຂົາແລ້ວສະເໜີແຜນທຸລະກິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼຼືບໍ່”.

ມະນຸດເງິນເດືອນແບບໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກສ່ວນລັດກໍ່ຄືເອກະຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເງິນເດືອນກໍ່ພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ ໂດຍສະເພາະລັດຖະກອນທີ່ບາງຄົນເງິນເດືອນອາດຈະບໍ່ກຸ້ມຊໍ້າ, ເພາະບາງຄອບຄົວເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່, ມີລູກຫຼາຍຄົນ ຫຼື ມີພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງອາໃສຢູ່ຮ່ວມກັນ ແຕ່ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ມີໜ້ອຍກໍ່ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນບໍ່ພໍຈ່າຍ ເຊິ່ງນີ້ນຳໄປສູ່ການກໍ່ໜີ້ຢືມສິນກັນເກີດຂຶ້ນ. ອີກປະການໜຶ່ງ, ພາສີສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງລະດັບລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕາມທ້ອງຕະຫຼາດກໍ່ມີແນວໂນ້ມປັບຕົວຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ຄົງທີ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເງິນເດືອນນັ້ນຢູ່ຍາກຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເງິນເດືອນຈຳເປັນຕ້ອງດີ້ນຮົນຫາແຫຼ່ງລາຍຮັບເພື່ອປະທັງຊີວິດ, ຕໍ່ສູ້ກັບພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນເດືອນຕໍ່າ, ບາງຄົນກໍ່ເຮັດສວນປູກຜັກ-ລ້ຽງເປັດໄກ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກຕະຫຼາດ ຫຼື ຂາຍເປັນລາຍຮັບເສີມແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຕົນເອງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມອາຊີບເສີມແຕ່ລະຢ່າງກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະແທດເໝາະກັບມະນຸດເງິນເດືອນທຸກຄົນສະເໝີໄປ ເຫດຜົນຄື: ບາງຄົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານ, ບາງຄົນບໍ່ມີເວລາ, ບາງຄົນອາດບໍ່ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ອີຫຼາຍໆເຫດຜົນຕ່າງໆນາໆທີ່ຍ່ອມບໍ່ຄືກັນ. ແຕ່ສຳລັບມະນຸດເງິນເດືອນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນມີເງື່ອນໄຂຄ້າຍຄືກັນກໍ່ຄື: “ມີເງິນເດືອນ” ແລະ ມີອຸປະສັກຄ້າຍຄືກັນກໍ່ຄື: “ເວລາ”, ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເວລາຄືບັນຫາທີ່ມະນຸດເງິນເດືອນທຸກຄົນກຳລັງພົບຢູ່. ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະໄປຫາອາຊີບເສີມໄດ້ກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຫຼັງຈາກເລີີກວຽກ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເປັນວັນພັກທ້າຍອາທິດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ແອດມີນຈິ່ງຢາກແນະນຳວິທີການລົງທຶນເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເສີມ ແລະ ອອມເພື່ອເປັນເງິນສຳລັບອະນາຄົດ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາ (ສະເພາະແມ່ນມະນຸດເງິນເດືອນ) ໄດ້ນຳເອົາໄປປັບໃຊ້ກັນ.

1. ຮັບແປເອກະສານ

ການແປເອກະສານກໍ່ເປັນອີກຫົນທາງທີີ່ໃຫ້ລາຍໄດ້ດີ, ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກທີ່ ຫຼື ເຮັດໄດ້ຫຼັງເລີກວຽກ, ບໍ່ຕ້ອງອອກໄປຂ້າງນອກຕາກແດດຕາກລົມ (ອັນທີ່ຈິງຢູ່ບ້ານ ຫຼື ຂ້າງນອກກໍ່ເຮັດໄດ້), ສາມາດສົ່ງງານໄດ້ຜ່ານທາງອີເມລ ແລະ ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງໄດ້ຜ່ານທາງບັນຊີທະນາຄານອີກດ້ວຍ. ແຕ່ມັນກໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ວ່າຜູ້ທີ່ຮັບງານນີ້ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາທີ່ຕົນເອງຈະແປ, ມີທັກສະໃນການແປທີ່ອ່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈງ່າຍ-ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ຫຼື ມີວາທະສິນໃນການຂຽນ-ແປ.

2. ຮັບຂຽນບົດຄວາມ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ກໍ່ມີເວັບໃຊ້ຫຼາຍແຫ່ງທີີ່ຮັບຈ້າງຄົນຂຽນບົດຄວາມໃຫ້ (ໃນລາຄາທີີ່ເຂົາເຈົ້າກຳນົດ) ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກເຮັດ ຫຼື ຮັບຈ້າງໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.

3. ຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌

ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າກະແສການຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌ນັ້ນມາແຮງອີຫຼີ ເພາະຕາມໜ້າເຟສບຸກ ຫຼື Social Media ຕ່າງໆມີຜູ້ຄົນໂພສຂາຍສິນຄ້າກັນກະຈາຍໄປໝົດ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີ້ການຂາຍສິນຄ້າແບບບໍ່ມີໜ້າຮ້ານເປັນເລື່ອງທີ່ສະດວກ, ບໍ່ມີຕົ້ນທຶນຄ່າເຊົ່າຮ້ານ, ບໍ່ເປືອງແຮງ, ສາມາດໂພສຂາຍເຄື່ອງໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນເຫັນກັນໝົດ. ແຕ່ມັນກໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ບ່ອນວ່າມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ (ຍ້ອນຄວາມງ່າຍໃນການເກີດທຸລະກິດ) ແລະ ເລາໃນການຈັດສົ່ງເຄື່ອງທີ່ມະນຸດເງິນເດືອນຜູ້ທີ່ຈະຍຶດອາຊີບນີ້ຕ້ອງບໍລິຫານເວລາໃຫ້ໄດ້.

4. ຮຸ້ນ

ຖືວ່າເປັນເລື່ອງໃໝ່ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ເພາະພື້ນຖານຄວາມຄິດຂອງຄົນລາວເຮົາເຂົ້າໃຈກັນມາຕະຫຼອດວ່າຜູ້ທີີ່ຈະລົງທຶນໃນຮຸ້ນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີເງິນລົງທຶນກ້ອນໃຫຍ່ ເຊິ່ງແອດມີນຂໍບອກເລີຍວ່າຖ້າໃຜຍັງຄົງເຂົ້າໃຈແບບນັ້ນຢູ່ຖືວ່າເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດພາດທີ່ສຸດ ເພາະຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວມັນບໍ່ໄດ້ມີມູນຄ່າມະຫາສານຈົນເກີນຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາຈະຊື້ໄດ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຕ້ອງການຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ຖືເປັນການລົງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການອອມເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການຫຼິ້ນຮຸ້ນ ຜູ້ຫຼິ້ນ (Trader) ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້້ຫຍັງຫຼາຍຄືທີ່ຄິດ (ຍົກເວັ້ນນັກເທຣດມືອາຊີບທີ່ເນັ້ນການວິເຄາະຮຸ້ນແນວເທັກນິກ ຫຼື VI) ເພາະສຳລັບນັກເທຣດທົ່ວໄປກໍ່ມີພຽງແຕ່ເລືອກລົງທຶນໃນຮຸ້ນທີ່ມີເບິ່ງແລ້ວມີອະນາຄົດ ຊື້ໄວ້ຕອນລາຄາຖືກ ແລະ ຂາຍໄປຕອນລາຄາແພງ ຫຼື ໃນລະດັບລາຄາທີ່ໃຫ້ຜົນກຳໄລຕາມທີ່ເຮົາຮັບໄດ້ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດເກງກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາຮຸ້ນໄດ້ແລ້ວ.

ຄວາມຈິງກໍ່ອາດມີຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການຫາອາຊີບເສີມໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແຕ່ທທັງນີ້ຜູ້ອ່ານກໍ່ຕ້ອງເລືອກອາຊີບທີ່ເໝາະກັບຕົວທ່ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*