ສານ ອີຕາລີ ຕັດສິນໃຫ້ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເກີດເນື້ອງອກໃນສະໝອງ

ສານອີຕາລີ ໄດ້ຕັດສິນຄະດີກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂອງໂທລະສັບມືຖືຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນເນື້ອງອກໃນສະໝອງ ໂດຍຜົນການຕັດສິນອອກມາວ່າ ການນໍາໃຊ້ມືຖືໃນການເຮັດວຽກດົນເກີນຂອບເຂດ ເຮັດໃຫ້ເກີດເນື້ອງອກໃນສະໝອງ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃນຄັ້ງນີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້.
ສານປະຊາຊົນແຫ່ງເມືອງ Ivrea ທາງພາກເໜືອຂອງອິຕາລີ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ກັບ ໂຣເບີໂຕ ໂຣມີໂອ (Roberto Romeo) ໄວ 57 ປີ, ທີ່ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານວ່າ ຍ້ອນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຫຼາຍເກີນໄປ ສະເລ່ຍ 3-4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ, ເປັນເວລາຍາວນານຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ 15 ປີ.
ສະເຕຟາໂນ ເບີຕັນ (Stefano Bertone) ແລະ ເຣນາໂຕ ແອັມໂບຣສິໂອ (Renato Ambrosio) ທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນໂລກທີ່ສານໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືທີ່ບໍ່ເໝາ່ເໝາະສົມກັບການເກີດເນື້ອງອກໃນສະໝອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, Roberto Romeo ບອກວ່າລາວເອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໂທລະສັບມືຖືເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ແຕ່ລາວເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຄວນຈະຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖິງບັນຫາການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ ເຊິ່ງຕົວລາວນັ້ນຖືໄດ້ວ່າບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ເພາະຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບຕິດຕໍ່ວຽກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາບໍ່ວ່າຢູ່ໃສ, ຈົນກະທັ້ງວັນໜຶ່ງລາວຮູ້ສຶກວ່າຫູເບື້ອງຂວາຄ້າຍກັບມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຕິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້້າຮັບການກວດກາຢູ່ໂຮງໝໍຢ່າງລະອຽດຈິ່ງຮູ້ວ່າເປັນເນື້ອງອກໃນປີ 2010 ຈຳຕ້ອງໄດ້ທຳການຮັກສາດ້ວຍການຜ່າຕັດເອົດເອົາເສັ້ນປະສາດ “ອະຄຼູສຕິກ” ອອກ ເຮັດໃຫ້ຕອນນີ້ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສິ່ງໃດອີກເລີຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ໄດ້ທຳການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດກັບຮ່າງກາຍຂອງ Roberto Romeo ໄວ້ປະມານ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຊິ່ງຄິດເປັນເງິນທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບທົດແທນປະມານເດືອນລະ 536 ໂດລາສະຫະລັດ. ຈໍານວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກໍ່ຄື INAIL, ເຊິ່ງເປັນທຸລະກິດປະກັນໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮັດວຽກ.
ຕໍ່ກັບເຫດການນີ້ ທາງດ້ານນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກ່າວວ່າ ຈາກການສຶກສາແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງທາງສຸຂະພາບທີ່ຄົນເຮົາຈະໄດ້ຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືນັ້ນແມ່ນບໍ່ສູງ ເນື່ອງຈາກຖືວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາສາມາດຮັບໄດ້ ແຕ່ວ່າ “ການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ ແລະ ດົນເກີນຂອບເຂດນັ້ນກໍ່ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*