ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລາຄາຂອງຮຸ້ນ ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເກີດມາຈາກ?

ຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການເທຣດຮຸ້ນມາກ່ອນ ຄົງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຮູບແບບຂອງໃຜລາວກ່ຽວກັບການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງລາຄາຮຸ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ນັກເທຣດມືໃໝ່ຈະສາມາດລວບລວມເອົາຄວາມຮູ້ ຫຼື ປະສົບການຈາກຜູ້ທີ່ເຄີຍຜ່ານສະໜາມເທຣດຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງເປັນເນື້ອໃນໃຈຄວາມ, ເພາະແຕ່ລະຄົນມີວິທີການ, ເທັກນິກ ແລະ ເອກະລັກເປັນຂອງຕົວເອງ ຍ່ອມມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ຄືກັນ ເຊິ່ງນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ແອດມີນຈິ່ງໄດ້ສະຫຼຸບເອົາສາເຫດຫຼັກໆຕົ້ນຕໍຂອງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນລົງ (Swing) ມາໃຫ້ມືໃໝ່ທີ່ສົນໃຈລົງທຶນໃນຮຸ້ນໄດ້ເກັບກ່ຽວເອົາຄວາມຮູ້ກັນ.

ຖ້າຈະໃຫ້ກ່າວໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການໃດໆເລີຍນັ້ນ ແອດມີນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນ-ລົງນັ້ນແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ “ຄວາມໂລບ“ ຂອງຄົນເຮົານີ້ເອງ.

ເປັນຫຍັງຈິ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າທຸກຄົນທີ່ລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ຫຼື ຮຸ້ນລ້ວນມີຈຸດປະສົງດຽວກັນກໍ່ຄື “ຜົນຕອບແທນ ແລະ ກຳໄລ“. ສະນັ້ນ, ກຳໄລຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ເພາະຜູ້ຊື້ກໍ່ຕ້ອງການຊື້ຖືກ ສ່ວນຜູ້ຂາຍກໍ່ຕ້ອງການຂາຍແພງ ເຮັດໃຫ້ເກີດສົງຄາມລາຄາຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຫຼື ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສ່ວນປັດໃຈດ້ານອື່ນໆເຮົາຈະຍົກໃຫ້ເປັນເຫດຜົນທາງວິຊາການ ທີ່ສາມາດເອົາໄປໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ດັ່ງນີ້:

# ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນ:

  1. ຄວາມຕ້ອງການ: ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ຍິ່ງຖ້າສະຖານະການຂອງລາຄາມີແນວໂນ້ມສູງຂຶ້ນ ຄົນກໍ່ຍິ່ງຍາດແຍ່ງກັນຊື້ ເຊິ່ງເກີດການເກງລາຄາຮຸ້ນທີ່ແພງຂຶ້ນ
  2. ການປະກອບການຂອງບໍລິສັດ: ບໍລິສັດທີ່ມີຮູບແບບການດຳເນີນງານທີ່ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຊັດເຈນ, ມີຜົນປະກອບການທີ່ດີ, ສາມາດຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍການພັດທະນາອົງກອນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຈະດຶງດູດນັກລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຕໍ່ຮຸ້ນຈະສູງກໍ່ຕາມຄົນກໍ່ຈະຍາດແຍ່ງກັນຊື້
  3. ເສດຖະກິດ: ຖືເປັນບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ຖ້າສະພາວະເສດຖະກິດໂດຍລວມຂະຫຍາຍຕົວ, ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ, ມີການໃຊ້ຈ່າຍພາກລັດ ຕະຫຼອດເຖິງນະໂຍບາຍການຄັງທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນມີແນວໂນ້ມດີຂຶ້ນ
  4. ການເມືອງ: ນະໂຍບາຍການຄ້າ-ການລົງທຶນ ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງພາກສ່ວນທຸລະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າການເມືອງມີຄວາມສະຫງົບດີ ບໍ່ມີເຫດການຕຶງຄຽດ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະລະດົມທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ ແລະ ທຸ່ມເທເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງຍືນຍົງ ນັ້ນເປັນຜົນດີຕໍ່ອົງກອນ
  5. ລະດູການ: ບາງທຸລະກິດ ລະດູການຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຜັກດັນມູນຄ່າຮຸ້ນຂອງເຂົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ-ກິດຈະການທີ່ພັກ, ບໍລິສັດຜະລິດເສື້ອກັນໜາວ, ບໍລິສັດຜະລິດອາຫານ ແລະ ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງ, ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ ເປັນຕົ້ນ.
  6. ຂ່າວສານ: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍ່ວ່າຈະດີ ຫຼື ຮ້າຍລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນໂດຍກົງ.
  7. ຄູ່ແຂ່ງ: ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າຄູ່ແຂ່ງເປັນສິ່ງໜ້າຢ້ານ ແຕ່ຄວາມຈິງຄູ່ແຂ່ງຄືຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການມີການພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

# ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນ ລົງ

        ປັດໃຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຖ້າເປັນໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ ລ້ວນແຕ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນມີແນວໂນ້ມປັບລາຄາລົງ

         ບົດຄວາມນີ້ ອາດບໍ່ໄດ້ລວບລວມສາເຫດຮ້ອຍພັນປະການຄອບຈັກກະວານມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮັບຮູ້ຈົນໝົດ ແຕ່ໄດ້ສະຫຼຸບສາເຫດຫຼັກທີ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ອ່ານຄວນສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືອື່ນໆອີກ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*