ສ່ອງອານາຈັກ Facebook ລາຍໄດ້ມະຫານສານນັ້ນມາຈາກໃສ?

ປັດຈຸບັນ Facebook ເປັນ Social Network ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງມີຈຳນວນເຖິງ 1,936 ລ້ານຄົນໃຊ້ງານປະຈຳທຸກເດືອນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 31.5% ຂອງປະຊາກອນໂລກ (ບໍ່ນັບລວມຊາວຈີນທີ່ລັດທະບານສັ່ງຫ້າມໃຊ້ງານ  Facebook ພາຍໃນປະເທດ).

ນອກຈາກຈະມີ Facebook ເປັນຫົວເຮືອໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດແລ້ວ ມາກ ຊັກເກີເບີກ ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ Instagram ແລະ Whatsapp ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານ 700 ລ້ານຄົນ ແລະ 1,200 ລ້ານຄົນຕາມລຳດັບ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ Facebook ເອົາບໍລິສັດຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລ້ວຂາຍຮຸ້ນ IPO ໃນປີ 2012 ບໍລິສັດກໍ່ມີກຳໄລເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນທຸກປີ ຄິດສະເລ່ຍປະມານ 7 ເທົ່າຂອງລາຄາມື້ເປີດຂາຍ. ສົມມຸດວ່ານັກລົງທຶນຊື້ຮຸ້ນ IPO ຂອງ Facebook ທີ່ລາຄາ 38 ໂດລາ ແລ້ວຖືມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນທີ່ລາຄາພຸ່ງຂຶ້ນສູງເຖິງ 150.64 ໂດລາ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນປະມານ 296% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນ.

ສ່ວນຜົນປະກອບການໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2017 ນີ້ ບໍລິສັດມີລາຍໄດ້ເຖິງ 8.03 ພັນລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 49% ໃນນັ້ນເປັນກຳໄລສຸດທິປະມານ 3.06 ພັນລ້ານໂດລາ ຫຼື ຂະຫາຍຕົວເຖິງ 76.2% ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ການຂະຫາຍຕົວນີ້ເປັນຜົນຈາກຈຳນວນຄົນໃຊ້ Facebook ແລະ Instagram ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ບວກກັບງົບໂຄສະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານ 2 Platform ດັ່ງກ່າວ.

Facebook ມີຜູ້ໃຊ້ງານເປັນປະຈຳທຸກວັນສູງເຖິງ 1,284 ລ້ານຄົນ ຂະນະດຽວກັນຕົວເລກນີ້ກໍ່ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໄຕມາດ ໂດຍໃນໄຕມາດຫຼ້າສຸດກໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານເພີ່ມຂຶ້ນ 4.6%. ທັງນີ້ Facebook ແບ່ງຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ອອກເປັນ 4 ເຂດດ້ວຍກັນຄື: 1. ເຂດອາເມລິກາ-ການາດາ (14.1%), 2. ເຂດເອີຣົບ (20.7%), 3. ເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ (33.2%)  ແລະ 4. ອື່ນໆ (31%). ໄລຍະ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຂດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດຄື 3 ແລະ 4, ສ່ວນເຂດທີ 1 ແລະ 2 ອັດຕາຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 1% ຕໍ່ໄຕມາດເທົ່ານັ້ນ.

ລາຍໄດ້ຈາກຄ່າໂຄສະນາຄືລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງ Facebook ຄິດເປັນ 98% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ ເຊິ່ງຫາກເຮົາເບິ່ງໃນສັດສ່ວນລາຍໄດ້ແຍກຕາມເຂດຜູ້ໃຊ້ງານແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າລາຍໄດ້ຈາກເຂດທີ 3 ແລະ 4 ນັ້ນມີພຽງ 26.8% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກໂຄສະນາທັງໝົດ ທັ້ງທີ່ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານທັງສອງເຂດລວມກັນມີເຖິງ 64% (ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໂລກ). ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າລາຍໄດ້ຈາກໂຄສະນາໃນທັງ 2 ເຂດນີ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ອີກໄກ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*