ອົດສະຕາລີ ຄອງອັນດັບ 1 ປະເທດທີ່ມີເສດຖີຍ້າຍໄປຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ສຳນັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕາລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນມື້ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ: New World Wealth ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດ ແລະ ພົບວ່າ ອົດສະຕາລີ ຄອງອັນດັບໜຶ່ງ ປະເທດທີ່ມີເສດຖີຍ້າຍໄປອາໃສຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ໂດຍປີຜ່ານມາມີເສດຖີຈາກທົ່ວໂລກ 11,000 ຄົນໄດ້ຍ້າຍເຂົ້ົາໄປອົດສະຕາລີ ໃນຂະນະທີ່ປີຜ່ານມາ (2016) ມີສູງເກືອບ 82,000 ຄົນ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2015 ທີ່ມີພຽງ 64,000 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ. ເຫດຜົນທີ່ບັນດາເສດຖີເຫຼົ່ານີ້ແຫ່ກັນຍ້າຍໄປຢູ່ກໍ່ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງການສຶກສາຂອງລູກຫຼານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄອບຄົວເຂົາ ເຊິ່ງປະເທດອົດສະຕາລີກໍ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*