ຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງ Google ມາຈາກໃສແດ່?

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ທຸກໆວິນາທີມີຄົນຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານ Search Engine ຂອງ Google ຈັກຄັ້ງ? ຄຳຕອບຄື: “2.3 ລ້ານຄັ້ງ” ເຊິ່ງເທົ່າກັບວ່າໃນ 1 ປີ ມີຄົນຊອກຫາຂໍ້ມູນຜ່ານ Google ທັງໝົດ 2 ລ້ານໆຄັ້ງ.ເຮົາທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ Google ກັນຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ສຸດແສນສະຫຼາດຢ່າງ Google Search, ລະບົບປະຕິບັດການ Android, Google Map, Youtube, Gmail ຫຼື ແມ່ນແຕ່ Google Drive…ລ້ວນແຕ່ເປັນຂອງ Google ທັງໝົດ. ອາດຟັງແລ້ວເກີນໄປ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງຈິງ ເພາະ Google ມີສິນຄ້າຫາກຫຼາຍຢ່າງຈົນຕ້ອງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດແມ່ຂຶ້ນມາເພື່ອຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດລູກ ພາຍໃຕ້ຊື່ Alphabet ໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອອກຕາມຕົວອັກສອນນັ້ນເອງ.

ຮຸ້ນຂອງ Google ນັ້ນມີມູນຄ່າການຕະຫຼາດ (Market Capitalization) ຢູ່ທີ່ 6.63 ແສນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ເປັນຮອງກໍ່ພຽງ Apple ເທົ່ານັ້ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາໃນປີ 1999 ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດກໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວມາໂດຍຕະຫຼອດ.

ລາຍໄດ້ຂອງ Alphabet ມາຈາກທາງໃດແດ່:

1. ລາຍໄດ້ກວ່າ 71% ນັ້ນມາຈາກຄ່າໂຄສະນາເທິງເວັບໄຊທ໌ Google ເຊິ່ງຫຼັກໆກໍ່ແມ່ນໂຄສະນາໃນ Search Engine ທີ່ເອີ້ນວ່າ Adwords (ລາຍໄດ້ສ່ວນນີ້ລວມທັງໂຄສະນາທີ່ສະແດງເທິງເວັບໄຊທ໌ Youtube ນຳ).

2. ລາຍໄດ້ຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ມາຈາກ Adsense Network ເຊິ່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 16% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ກໍ່ເປັນລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາດຄ່າໂຄສະນາເຊັ່ນກັນ.

3. ລາຍໄດ້ອື່ນໆອີກ 13% ນັ້ນມາຈາກຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ເປັນ Software ແລະ Hardware ເຊັ່ນ: ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍ Application ເທິງ Google Play, ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍສະມາທ໌ໂຟນ Pixel ຫຼື Chromecast ອຸປະກອນສຳລັບ Streaming ເປັນຕົ້ນ.

ເພາະມີຜະລິດຕະຫຼາກຫຼາຍຢ່າງໃນເຄືອ ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ບໍລິສັດຈະມີການປັບໂຄງສ້າງໂດຍການຕັ້ງ holding company ຢ່າງ Alphabet ຂຶ້ນມາໃນປີ 2015 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງານເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດນອກເໜືອຈາກການເພິ່ງພາຄ່າໂຄສະນາພຽງຢ່າງດຽວ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*