ເກົາຫຼີໃຕ້ອອກກົດບັງຄັບ 6 ຂໍ້ສຳຫຼັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍເງິນດິຈິຕອລ

ລັດທະບານເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງກຽມທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບ “ເງິນດິຈິຕອລ” ທັງໝົດ ລວມທັງ Bitcoinນຳ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນນັ້ນຫາກປະຕິບັດຄົບຖ້ວນ 6 ເງື່ອນໄຂທີ່ທາງລັດທະບານບັງຄັບໃຊ້.

ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ກຽມຮ່າງບົດບັນຍັດແກ້ໄຂລະບຽບການທີີ່ມີຊື່ວ່າ Act on Regulation of Similar Reception ເພື່ອລວມຂໍ້ກຳນົດໃນການເຮັດທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນດິຈິຕອລ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນຍັດສະບັບນີ້ກໍ່ຄືການປົກປ້ອງຜູ້ຄ້າທີ່ດີີ ແລະ ສາມາດກຳນົດພຶດຕິກຳໄດ້ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ Similar Receiving Behaviors.

ເວັບໄຊທ໌ Money Today ໄດ້ລາຍງານວ່າ:

“ລັດທະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ນິຍາມ Virtual Currency (ເງິນສະເໝືອນຈິງ) ເຊັ່ນ: Bitcoin ວ່າເປັນ Similar Receiving Behaviors ແລະ ຫ້າມໃຊ້ມັນທັງໝົດ”

ຄຳຈຳກັດຄວາມການເຮັດທຸລະກຳຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລນັ້ນລວມເຖິງ “ການເກັບຮັກສາ, ການບໍລິຫານ, ການແລກປ່ຽນ, ການຊື້-ຂາຍ (Trade) ການຈັດກຽມ ຫຼື ການອອກ Virtual Currency ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ລວມເຖິງຕະຫຼາດ Exchange ທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນນຳ” ໂດຍໃນເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງລະອຽດ.

ອີເມລສະບັບໜຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງສຳນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ (Reuters) ມີເນື້ອໃນກ່າວວ່າ: ເວັບໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍ Cryptocurrency ຢ່າງ Bithumb ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງນີ້:

 “ການເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຄຸມກົດໝາຍທາງການເງິນທີ່ອອກມານັ້ນ ຈະຊ່ວຍເປັນການສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດ Virtual Currency ແລະ ເຮົາກໍ່ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂນັ້ນ” ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້.

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນຄໍານຶງເຖິງກໍ່ຄື Cryptocurrency ໄດ້ມີປະລິມານທີ່ຫຼາຍສົມຄວນແລ້ວ ແລະ ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມດູແລຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດທຳບົດບັນຍັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນ ດິຈິຕອລເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍທີ່ 6 ເງື່ອນໄຂທັງໝົດນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ບັນຍັດດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດັດແປງອີກໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ສິ່ງທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍ່ຄື ລູກຄ້າຕ້ອງເກັບຮັກສາເງິນແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ, ປະການທີ 2 ຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງອະທິບາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນຢ່າງລະອຽດ, ຢ່າງທີ 3 ຄືຕ້ອງຢືນຢັນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຈິງຂອງຜູ້ໃຊ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງມີລະບົບປ້ອງກັນການຟອກເງິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງມີລະບົບການປ້ອງກັນຊັບສິນເຊັ່ນ: ການກະຈາຍ Cryptographic Keys. ສຸດທ້າຍຄືຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໂດຍການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ສາທາລະນະ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໜ່ວຍງານກຳກັບດູແລຍັງມີແຜນທີ່ຈະເພີ່ມເຕີມຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ: “ບໍ່ຄວນມີໃຜມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດທຸລະກຳ Cryptocurrency” ເຊິ່ງໃນການແກ້ໄຂກົດໝາຍເພີ່ມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເງິນດິຈິຕອລ ຫຼື Cryptocurrency ກໍ່ຄືການລະດົມທຶນເພື່ອຈັດຫາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຕົວອື່ນໆເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (Credit) ໃນການຈັດການລາຄາລວມໄປເຖິງການຂາຍແບບ Door-to-door ໃນຂະນະດຽວກັນ “ICO ກໍ່ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງຜິດກົດໝາຍໃນເກົາຫຼີໃຕ້ຢູ່”.

ບົດລົງໂທດສຳລັບການລະເມີດກົດໝາຍກໍ່ຄື “ຕິດຄຸກບໍ່ເກີນ 5 ປີ ຫຼື ປັບໄໝບໍ່ເກີນ 50 ລ້ານວອນ (ປະມານ 384 ລ້ານກີບ)” ໂດດຍກົດໝາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ຈະຊ່ວຍເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບການລົງໂທດທາງອາຍາ “ໃນການລົງໂທດຈຳຄຸກ 10 ປີ ຫຼື ປັບໄມບໍ່ເກີນ 3,840 ລ້ານກີບ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*