ເສດຖີນ້ອຍ ມໍຕົ້ນ ຮ່ວມງານກັບ NASA ເພື່ອຫວັງໃຫ້ “ອາວະກາດເປັນປະຊາທິປະໄຕ”

ຈາກຂ່າວທີ່ ເດັກມັດທະຍົມກາຍເປັນເສດຖີຍ້ອນ ບິທຄອຍນ໌ ດ້ວຍເງິນພຽງ 1,000 ໂດລາ ທີ່ແອດມີນເຄີຍນຳສະເໜີຂ່າວໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ປັດຈຸບັນເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອົງການ NASA ເພື່ອປ່ອຍດາວທຽມອອກສູ່ອາວະກາດແລ້ວ.

ເສດຖີນ້ອຍ ນາມວ່າ: “Erik Finman” ໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງດ້ວຍການບໍ່ຕ້ອງຮຽນຕໍ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ເພາະເຮັດໄດ້ຕາມສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບແມ່ ປັດຈຸບັນເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບອົງການນາຊາ (NASA) ເພື່ອປ່ອຍດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດສົມດັ່ງຄວາມຕັ້ງໃຈ.

ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບວ່າຍຸກແຫ່ງອາວະກາດໄດ້ມາເຖິງ Bitcoin ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ບໍລະສັດ Blockstream ໄດ້ທຳການປ່ອຍດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ  ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງ Bitcoin ກັບມາຍັງໂລກ. Erik Finman ໃນຖານະເສດຖີນ້ອຍເງິນລ້ານຈາກ Bitcoin ນັ້ນໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ: “ໂຄງການດາວິນຊີ” (Da Vinc Project) ຂອງເຂົານັ້ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງ “ກະສວຍແຫ່ງການເວລາສຳລັບໂລກນີ້” (Time Capsule) ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ “ອາວະກາດເປັນປະຊາທິປະໄຕ”.

“ເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ຍຸກຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອາວະກາດກັບຄືນມາອີກຄັ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໄດ້, ແຕ່ໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງສ້າງຍານອາວະກາດ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້”

ກ່ອນໜ້ານີ້ Erik Finman ໄດ້ໄປປະກົດຢູ່ໃນປົກຂ່າວໜ້າໜຶ່ງມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາສາມາດປ່ຽນເງິນພຽງ 1,000 ໂດລາ ໃຫ້ກາຍເປັນ 2 ລ້ານໂດລາດ້ວຍ Bitcoin.

“ຄວາມພະຍາຍາມແບບນີ້ເປັນສາເຫດທີ່ເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນພັດທະນາວິສະວະກອນ, ນາຍຊ່າງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຈະມີມາອີກໃນອະນາຄົດ” ກ່າວໂດຍອະດີດນັກບິນອາວະກາດຂອງ NASA ຄົນໜຶ່ງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*