ແມັກຊີໂກ ກຳລັງຈະເຮັດໃຫ້ໃຫ້ ເງິນດິຈິຕອລ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ໃນເດືອນນີ້, ລັດຖະບານແມັກຊິໂກໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຕະຫຼາດດ້ານການເງິນທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາພາຍໃນປະເທດ ລວມເຖິງບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານ Crpytocurrency ຢ່າງ Bitcoin ນຳ.

ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີເປົ້າໝາຍຫຼັກຄືການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຕະຫຼອດເຖິງການກ້າວເຂົ້າມາເປັນໜຶ່ງໃນ “ຜູ້ຫຼິ້ນ” ໃນຕະຫຼາດໂລກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງປະເທດແມັກຊິໂກມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຮ່າງນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບສະຖານະການດ້ານການເງິນພາຍໃນປະເທດ ທັງຊ່ວຍປ້ອງກັນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການຟອກເງິນ.

ແມັກຊິໂກ ຈະເປັນອີກໜຶ່ງປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ໃນການອອກຮ່າງກົດໝາຍສໍາລັບຫຼຽນ cryptocurrency ແລະ ບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນໃນປະເທດ. ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ມີຂຶ້ນເພື່ອເຈາະຕະຫຼາດກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານໃນແມັກຊີໂກ ເຊິ່ງມີຈຳນວນປະມານ 120 ລ້ານຄົນ.

“ທາງສະພານິຕິບັນຍັດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາວ່າຈະຕ້ອງມີກົດໝາຍອອກມາຊ່ວຍຄວບຄຸມ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ເຕີບໂຕ ທັງມີການແຂ່ງຂັນທີ່ຍືນຍົງ” ອ້າງອີງຈາກກົດຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ຈະກ່າວເຖິງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບບໍລິສັດດ້ານ Fin Tech ໂດຍຖືກຮ່າງຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍເຖິງກຸ່ມນັກລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດດ້ານການຊຳລະເງິນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ່ວນນີ້ເຕັມທີ່.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*