ໂບອິ້ງ ປະກາດປົດພະນັກງານ 1,800 ຄົນ ເຫດເພາະຍອດຂາຍຕົກຕ່ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໂບອິ້ງ ອິນຄໍປໍເຣຊັ່ນ (Boeing Incorporation) ບໍລິສັດຜະລິດຍົນ ຫຼື ເຮືອບິນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຈາກສະຫະລັດ ປະກາດປົດພະນັກງານ ຈຳນວນ 1,800 ຄົນ

ໂດຍການສະເໜີໂຄງການສະໝັກໃຈລາອອກເອງດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍແຮງງານເປັນເວລາ 26 ອາທິດ (6 ເດືອນເຄິ່ງ) ພ້ອມປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ອີກ 6 ເດືອນ, ສາເຫດເປັນເພາະຍອດຂາຍຍົນ ຫຼື ເຮືອບິນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*