10 ເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ

ທ່ານເຄີຍສົງໃສຫຼືບໍ່ວ່າ “ເປັນຫຍັງຫຼາຍໆຄົນເທິງໂລກໃບນີ້ຈິ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນເອງ?” ທັ້ງໆທີ່ບາງຄົນກໍ່ເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ຂ້ອນຂ້າງສົມບູນແບບ ແລະ ຮຽນມາສູງ.

ເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນຄອບຄົວນັ້ນມີສ່ວນສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນໆໜຶ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້ ແຕ່…….ແຕ່ທັງ 2 ປັດໃຈນີ້ກໍ່ຍັງຄົງເປັນພຽງປັດໃຈພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ເພາະຫຼັກໆແລ້ວການທີ່ຄົນເຮົາຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວແມ່ນມາຈາກປັດໃຈພາຍໃນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ປັດໃຈພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບາງຄົນລົ້ມເຫຼວ ບໍ່ວ່າຈະທຳການໃດກໍ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນອາດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ຄື:

1. ເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ-ມັກງ່າຍ

ຄົນທີ່ບໍ່ຄິດບໍ່ທຳ ບໍ່ເຮັດບໍ່ຫາ ເອົາແຕ່ນອນຖ້າບຸນຫຼົ່ນທັບ ກໍ່ຄົງເປັນການຍາກທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະຄວາມສຳເລັດມັນບໍ່ແມ່ນຈະໄດ້ມາງ່າຍໆ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເທວະດາຟ້າແຖນຈະດົນບັນດານໃຫ້ກັນໄດ້.

2. ເປັນຄົນຜັດວັນປະກັນມື້

ຄົນທີ່ມີນິໃສມັກຜັດວັນປະກັນມື້ ອາດບໍ່ຄ່ອຍຕ່າງຈາກຄົນຂີ້ຄ້ານປານໃດ ເພາະຄົນຈຳພວກນີ້ມັກມີຂໍ້ອ້າງ ແລະ ຫາເຫດຜົນໃຫ້ກັບຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຂີ້ຄ້ານໄປໝົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ນິໃສອ້າງນັ້ນອ້າງນີ້ ມັນຄືຄວາມຜິດພາດໃຫ້ທ່ອງຂຶ້ນໃຈເອົາໄວ້ໃຫ້ດີ.

3. ເປັນຄົນບໍ່ເປີດໃຈ ແລະ ຍຶດຕິດຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆ

ການເປີດໃຈໃນທີ່ນີ້ ເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງການເປີດໃຈຍອມຮັບໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ, ເປີດໃຈຍອມຮັບໃນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຍອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນຢ່າງເຂົ້າໃຈດ້ວຍເຫດຜົນ.

4. ເປັນຄົນເອົາແຕ່ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເປັນໃຫຍ່

ອາດຟັງແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ເທິງ ແຕ່ເຮົາກຳລັງໝາຍເຖິງຄົນທີ່ມັກເອົາຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງຕັດສິນຄົນອື່ນ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນຖືເອົາຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສົນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ ຫຼື ຄິດຢູ່ຖືກ ຫຼື ຜິດ, ຄວນ ຫຼື ບໍ່ຄວນເປັນຕົ້ນ.

5. ເປັນຄົນຫູເບົາ-ເຊື່ອງ່າຍ

ການເຊື່ອຄວາມຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາ ຫຼື ໃຜເອົາຫຍັງມາເວົ້າໃຫ້ຟັງກໍ່ເຊື່ອຕາມທີ່ເຂົາເວົ້າໝົດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີ, ເພາະຖ້າຫາກຫຼົງເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ມັນອາດຈະນຳຄວາມເສຍຫາຍມາສູ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຕົນເອງໄດ້ບໍ່ທາງກົງກໍ່ທາງອ້ອມ.

6. ເປັນຄົນບໍ່ມີການພັດທະນາຕົນເອງ

ການປັບປຸງຕົນເອງບໍ່ແມ່ນໝາຍເຖິງສະເພາະແຕ່ຕ້ອງປັບປ່ຽນນິໃສສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ການປັບປ່ຽນບຸກຄະລິກກະພາບພາຍນອກບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຸ່ງຖື ຫຼື ມາລະຍາດທາງສັງຄົມກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ຂະນະດຽວກັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງກໍ່ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສົມຄວນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

7. ເປັນຄົນບໍ່ເຂົ້າສັງຄົມ

ສັງຄົມ ຖືໄດ້ວ່າເປັນເວທີໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງຄົນເຮົາ, ເພາະເປັນພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ຄົນທົ່ວໄປເບິ່ງເຫັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ໃນການປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ ໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

8. ເປັນຄົນບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ

ການຕັດສິນໃຈ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ເພາະຖ້າຕັດສິນໃຈຜິດພາດໄປ ຊີວິດອາດພົບກັບຄວາມຫາຍະນະທັນທີ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຕັດສິນໃຈ ເຖິງບໍ່ແມ່ນເຮົາເປັນຄົນຕັດສິນໃຈເອງ ກໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນອື່ນຕັດສິນໃຈຢູ່ດີ. “ການທີ່ເຮົາຢ້ານຄວາມຜິດພາດເກີນໄປ ຈົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈອິຫຍັງ ແນ່ນອນວ່າຄວາມຜິດກໍ່ຍ່ອມບໍ່ເກີດ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງແລກກັບການບໍ່ຮູ້ແກ້ໄຂບັນຫາເຊິ່ງມັນຈະເປັນຢູ່ຊໍ້າຊາກແບບນັ້ນໄປຕະຫຼອດ ກົງກັນຂ້າມເຖິງຕັດສິນໃຈຜິດພາດໄປ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຍັງຮູ້ວ່າຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຄັ້ງນີ້ຜິດພາດມັນເກີດຈາກຫຍັງ ແລະ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນເຮັດແບບໃດໃນການຕັດສິນໃຈຄັ້ງໜ້າຈິ່ງຈະບໍ່ຜິດພາດແບບທີ່ຜ່ານມາອີກ”.

9. ເປັນຄົນທີ່ເຮັດຕົວເອງເລື່ອນລອຍບໍ່ມີຈຸດໝາຍ-ບໍ່ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ

ຄົນທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບລົດທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນ ເຖິງຈະມີຕົວຕົນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄປຮອດໃສ, ຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດໄປວັນໆໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນກັບຕົນເອງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຢໍ່າຢູ່ກັບທີ່, ເຊັ່ນກັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຕ້ອງຄອຍເປັນຜູ້ຕາມຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນຢູ່ແບບນັ້ນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ…..ຄຳຖາມຄື: “ຂະໜາດຄວາມຄິດກໍ່ຍັງຄິດເອງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ?”

10. ເປັນຄົນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບ

ເຊື່ອຫຼືບໍ່ວ່າເຄີຍມີງານວິໄຈຂອງຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບຄວາມຕິດຂອງຄົນ 2 ແບບ ຄື: ແບບທີໜຶ່ງເປັນຄົນຄິດບວກ ແລະ ແບບທີສອງເປັນຄົນຕິດລົບ, ຄົນຄິດບວກມັກຈະເປັນຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໃນແງ່ດີສະເໝີ, ມັກໃຫ້ໂອກາດກັບຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນວັນຂ້າງໜ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄົນຄິດລົບມັກຈະມີທັດສະນະຄະຕິໃນດ້ານລົບ ແລະ ກາຍເປັນອະຄະຕິໄປໂດຍປະລິຍາຍ, ມັກຕັດສິນຄົນ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆໂດຍເອົາປະສົບການໃນດ້ານລົບຂອງຕົນເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ ຈິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ເກີດການ “ພະຍາຍາມ” ເຊິ່ງກາຍເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທີ່ສຸດ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*