Symantec ວາງຂາຍ Wi-Fi Router ຄວາມງາມທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ

Symantec ຜູ້ຜະລິດຊອຟແວຣ໌ລາຍໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງລະດັບໂລກໄດ້ອອກສິນຄ້າຕົວໃໝ່ຕົວທຳອິດຂອງບໍລິສັດຢ່າງເປັນທາງການຄື: “Norton Core Wi-Fi router” ຫຼັງຈາກໄດ້ເປີດຕົວໄປແລ້ວໃນງານ CES 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງ Norton Core Wi-Fi Router ມີລັກສະນະຄ້າຍໂດມ ເນື່ອງຈາກມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຕັ້ງໂຊເປັນເຟີນີເຈີພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ສຳນັກງານໄປໃນຕົວ. Norton Core ມີສະເປັກທີ່ໜ້າສົນໃຈຄືໃຊ້ CPU ຄວາມໄວ 1.7GHz ປ່ອຍ WiFi ໄດ້ທີ່ມາດຕະຖານ 802.11ac, ມີລະບົບ 4×4 MU-MIMO ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ 2.5Gbps ແລະ ການອອກແບບເສົບເສົາສັນຍານໃນຮູບແບບ phased-array ພ່ວງມາກັບເທັກໂນໂລຢີ advanced beamforming ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປ່ອຍສັນຍານໄດ້ໄກ ແລະ ຄອບຄຸມກວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Norton Core ເຄື່ອງນີ້ຍັງສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນທຸກເຄື່ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Router ທີ່ລະດັບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຄວບຄຸມການເຂົ້ົາເຖິງຂອງເດັກ ເຊັ່ນ: ກຳນົດເວລາໃຊ້ງານ ແລະ ຄັດກອງເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ລະບົບຈັດການ Bandwidth ໃຫ້ແອດມີນເລືອກໄດ້ວ່າຖ້າຫາກ Bandwidth ມີຈຳກັດຈະໃຫ້ Bandwidth ກັບອຸປະກ່ອນໃດກ່ອນ, ລະບົບຈັດການຜູ້ໃຊ້ພາຍນອກ ໂດຍກຳນົດເວລາການໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ຜ່ານແອັພ Norton Core ເທິງອຸປະກອນພົກພາ (Smartphone, Tablet, Computer).

ສ່ວນລາຄາຄ່າຕົວຂອງ Norton Core ນັ້ນຢູ່ທີ່ 279.99 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 2,326,157 ກີບ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*