ຮ້ານຄ້າ e-commerce ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ເລີ່ມຮັບ Bitcoin ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຊໍາລະເງິນ

ເໝືອນກັບວ່າ Bitcoin ນັ້ນໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄປອີກຂັ້ນໜຶ່ງໃນປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ເມື່ອໜຶ່ງໃນເວັບຄ້າຍ່ອຍ e-commerce ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງ Cape Town ຊື່ວ່າ Pick n Pay ຈະເລີ່ມຮັບ Bitcoin ເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ.

ໂດຍລະບົບການຈ່າຍເງິນນັ້ນຈະມີການນໍາເອົາ Software ນາມວ່າ Electrum (ອອກສຽງວ່າ ອີເລັກທຣັມ) ເຂົ້າມາໃຊ້ງານ ຊ່ວຍຈັດການໃນດ້ານການຊໍາລະເງິນສໍາລັບຫຼາຍໆສະກຸນເງິນນ. 

“ສຳລັບ Pick n Pay ນັ້ນ ໜຶ່ງໃນກຸນແຈສໍາຄັນກໍ່ຄືການຫັນຫນ້າເຂົ້າຫາການປ່ຽນແປງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະວັດກໍາໃໝ່ໆ ລວມເຖິງການເສີມສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາດ້ວຍ Cryptocurrency ຢ່າງ Bitcoin ນັ້ນ ຍັງຄົງເປັນແນວຄິດດ້ານການຊໍາລະເງິນທີ່ໃໝ່ເກີນໄປ ພ້ອມກັນນັ້ນມັນກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າທາງເຮົາສາມາດທີ່ຈະຍອມຮັບຕົວເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນໃໝ່ໆໄດ້”  ກ່າວໂດຍທ່ານ Jason Peisl ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Pick n Pay.

ໃນປັດຈຸບັນເວັບ e-commerce ຫຼາຍໆເວັບເລີ່ມທີ່ຈະມີການຍອມຮັບ Bitcoin ມາເປັນໜຶ່ງໃນຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນແລ້ວບໍ່ວ່າຈະທັງແບບມີຮ້ານຄ້າ ຫຼື e-commerce ກໍ່ລ້ວນຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນແບບໃໝ່ນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*