ງານວິໄຈຊີ້ 80% ຂອງທະນາຄານ ແລະ ລັດທະບານທົ່ວໂລກ ສົນໃຈສ້າງເງິນດິຈິຕອລເປັນຂອງຕົນເອງ

ງານວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຄັມບຣິຈ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Cambridge Centre for Alternative Finance ນັ້ນພົບວ່າ ທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ທົ່ວໂລກກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ທະນາຄານກາງແຫ່ງເອີຣົບ (ECB) ຈະເຄີຍອອກມາກ່າວວ່າເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ນັ້ນຍັງອ່ອນແອເກີນໄປທີ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນວົງກວ້າງ.

ອີງຕາມຜົນຂອງງານວິໄຈດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າມີປະມານ 20% ຂອງທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກທີ່ຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ພາຍໃນປີ 2019 ແລະ ປະມານ 40% ນັ້ນກ່າວວ່າຈະມີີແອັພພຼິເຄຊັ່ນດ້ານ Blockchain ໃຊ້ເປັນຂອງຕົນເອງອີກພາຍໃນ 10 ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທະນາຄານກາງຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ນັ້ນ ຢູ່ໃນລາຍການອັນດັບຕົ້ນໆຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມກັນນັ້ນນັກວິເຄາະຕະຫຼາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານຫຼາຍແຫ່ງເລີ່ມທີ່ຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວແລ້ວ. 

ປະເດັນທີ່ນ້າສົນໃຈຄື ກຸ່ມຕົວຢ່າງຕອບວ່າພວກເຂົາກຳລັງສົນໃຈພິຈາລະນານຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ເພື່ອສ້າງເງິນດິຈິຕອລເປັນຂອງຕົນເອງ. ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ນີ້ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດງານວິໄຈດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ໂດຍການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງເຖິງການປັບຕົວຂອງບັນດາທະນາຄານກາງທີ່ພະຍາຍາມຈະສ້າງເງິນດິຈິຕອລທີ່ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຂຶ້ນມາ.

ການນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ມາໃຊ້ໃນຂັ້ນລັດທະບານກຳລັງເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລານີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໄປໃຊ້ກັບທາງລົດໄຟ ຫຼື ການສ້າງເໝືອງຂຸດ Bitcoin ໃນປະເທດລັດເຊຍ ເຊິ່ງເທັກໂນໂລຢີນີ້ພວມເປັນທີ່ຖືກໝາຍຕາຈາກລັດທະບານໃນຫຼາຍໆປະເທດ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*