ອັດຕາການຈ້າງງານສາຍ Digital Cryptocurrency ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວ ຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ

ປັດຈຸບັນຕ້ອງຍອມຮັບວ່າກະແສ cryptocurrency ມາແຮງຈົນຢຸດບໍ່ຢູ່ ແລະ ຫຼ້າສຸດ ລາຍງານຈາກ AngelList ເຊິ່ງເປັນເວັບໂພສຫາງານອອນໄລນ໌ກ່ຽວກັບ cryptocurrency ໃນສະຫະລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການຈ້າງງານດ້ານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເທົ່າຕົວຕາມກະແສ ແລະ ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ອີງຕາມການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ນີ້ ມີເມັດເງິນລົງທຶນຫຼັ່ງໄຫຼຼເຂົ້າມາບໍລິສັດສາຍ FinTech Start Up ສູງກວ່າປີ 2016 ໝົດປີລວມກັນອີກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕົວເລກນີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບຕົວເລກຂອງການປະກາດຮັບສະໝັກງານເທິງ Platform ຂອງ AngelList ໂດຍລາຍງານກ່າວວ່າ:

“ເມື່ອບໍລິສັດດ້ານ cryptocurrency ກຳລັງເຕີຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ການລະດົມທຶນເປັນຈຳນວນເງິນມະຫາສານ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໝັກງານເພື່ອເຟັ້ນຫາບຸກຄະລາກອນສີມືດີ ແລະ ຈຳນວນຕົວເລກຂອງການປະກາດຮັບສະໝັກງານສາຍ cryptocurrency ນັ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*