Alibaba ຮ່ວມກັບລັດທະບານຈີນ ເປີດຕົວແອັພ Blockchain ສຳລັບໃຊ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບ

Alibaba ບໍລິສັດການຄ້າອອນໄລນ໌ຍັກໃຫຍ່ຈາກຈີນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບລັດທະບານຈີນເພື່ອເປີດຕົວແອັພ Blockchain ສຳລັບໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກຳທາງດ້ານສຸຂະພາບ.

ງານເປີດຕົວ ແອັພ Blockchain ຂອງ ອາລີບາບາ ນັ້ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເມືອງ ສາງໂຈວ ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ: ” Ali Health ” ເຊິ່ງຈະຮ່ວມມືກັບລັດທະບານຈີນເພື່ອໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ.

ສຳນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຂອງຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ YiCai Global ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ຈາງ ຈື່ຮົງ (Zhang Zhihong ) ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Zhenglu Town Health Center ໃນເມືອງ ສາງໂຈວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: “ເທັກໂນໂລຢີ ບຼ໋ອກເຈນ” ຂອງ Ali Health ຈະຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືທີ່ເຮົາມີເຂົ້າກັບລະບົບ”.

“ມັນຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ, ດ້ວຍທັກໂນໂລຢີ Blockchain ນີ້ ສູນສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດຈະຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ເຊິ່ງຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*