Amazon ຈັບມືກັບ BMW ນຳເອົາຜູ້ຊ່ວຍອັດສະລິຍະ Alexa ໄປໃສ່ເທິງລົດ

Alexa ຜູ້ຊ່ວຍອັດສະລິຍະຂອງ Amazon ກຳລັງຈະຖືກນຳໄປຢູ່ເທິງລົດຄືກັນກັບ Siri ຂອງທາງຝັ່ງ Apple ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີການຮ່ວມມືກັບ BMW ຜູ້ຜະລິດລົດຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງ Alexa ຈະໄດ້ໄປຢູ່ທັງໃນ BMW ແລະ MINI ເລີ່ມແຕ່ຊ່ວງກາງປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ Amazon ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງລະບົບປະຕິບັດການເທິງລົດ ແຕ່ໄດ້ລະບຸພຽງວ່າ Alexa ຈະຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບອກເສັ້ນທາງ, ໂທລະສັບ, ເປີດເພງ, ອ່ານໜັງສືສຽງ, ຄວບຄຸມອຸປະກອນ Smart-Home ແລະ ອ່ານຂ່າວເປັນຕົ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລົງແອັພແຍກໃດໆ ໃນຂະນະທີ່່ເຈົ້າຂອງລົດຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງ Alexa Skills ຈາກນັກພັດທະນາພາຍນອກໄດ້ນຳອີກ ເຊິ່ງເບິ່ງໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກການຍົກເອົາ Echo ໄປໄວ້ເທິງລົດແນວໃດແນວນັ້ນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*