Apple ກຽມປ່ອຍ Source Code ຂອງ Lisa Computer ຜົນງານແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ Steve Jobs ໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາໃນປີໜ້າ

ເມື່ອກ່າວເຖິງ Apple ແລ້ວ ໃນສະໝອງຂອງຫຼາຍໆຄົນຄົງນຶກເຖິງບິດາຜູ້ສ້າງອານາຈັກ Apple ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນຫວນກັບມາ ເຊິ່ງກໍ່ຄື Steve Jobs ກັບການສ້າງຜົນງານຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບໂລກເຮົາ ທີີ່ໃນອະດີດເຄີຍສ້າງຄັອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃຕ້ຊື່ Lisa (ຕັ້ງຊື່ຕາມລູກສາວ) ມາກ່ອນໃນຍຸກປີ 1980 ແຕ່ກັບບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານຍອດຂາຍພໍເທົ່າໃດ.

ການປະກກາດຂອງ Apple ໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ນຳ Source Code ມາໃຊ້ງານໃນປີໜ້າ ແຕ່ກໍ່ອາດຈະບໍ່ແມ່ນໃຫ້ທັງໝົດ ເພາະຍັງຕິດເລື່ອງຂອງລິຂະສິດ ຫຼື ສິດທິບັດເຊັ່ນ:  Software ຊຸດ American Heritage.

ສ່ວນປະຫວັດ ແລະ ລາຍລະອຽດໂດຍສັງເຂບຂອງ Lisa Computer ນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຫວນເວລາກັບຄືນໄປຊ່ວງທີ່ Steve Jobs ໄດ້ສ້າງຄັອມພິວເຕີຊື່ Lisa ໂດຍເປັນການຕັ້ງຊື່ຕາມຊື່ຂອງລູກສາວ ນາງ ລີຊ່າ ເບຣນເນີ (Lisa Brennan) ຕະຫຼອດເຖິງເລື່ອງທີ່ມາການຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ມີຍອດຂາຍພຽງ 100,000 ເຄື່ອງ ຂະນະທີ່ Macintosh (Mac) ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນຂາຍໄດ້ທີ່ 70,000 ພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງ 3 ເດອືນ ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງໂຄງການທີ່ Steve Jobs ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສຳລັບບເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ Lisa Computer ຍອດຂາຍບໍ່ດີເພາະລາຄາຂອງເຄື່ອງຖືກຕັ້ງຂາຍຢູ່ທີ່ 10,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນຖືວ່າແພງຫຼາຍ (ອັນທີ່ຈິງແອດມີວ່າມັນ “ໂຄດແພງ” ຕ່າງຫາກ) ອີກທັງລະບົບປະຕິບັດການກໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ບວກກັບເມື່ອລົງ Software ເພີ່ມກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດວຽກຊ້າລົງ.

ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ Lisa ກໍ່ມີຂໍ້ດີສະເພາະຕົວຄືເປັນຄັອມພິວເຕີທີ່ສ້ອມແປງງ່າຍ ເນື່ອງຈາກຖ້າຫາກ Mainboard ແລະ Socket ຕົວໃດເປ່ເພກໍ່ສາມາດຖອດເອົາຊິ້ນສ່ວນນັ້ນໄປແປງ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່ໄດ້ທັນທີ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*