Apple ແລະ Google ເລີ່ມສ້າງ API ຮອງຮັບເງິນດິຈິຕອລເທິງ Web Browser ແລ້ວ

ນັກພັດທະນາຈາກບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີຊັ້ນນຳຂອງໂລກนักໄດ້ສ້າງ Application Programming Interface (API) ສຳລັບໂປຮແກຣມທ່ອງອິນເຕີເນັດ (Web Browser) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດທຳການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອອນໄລນ໌ໄດ້ດ້ວຍເງິນດິຈິຕອລ.

ແນວຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລິເລີ່ມໂດຍ World Wide Web Consortium (W3C) ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Microsoft, Google, Facebook, Apple ແລະ Mozilla ໃນການພັດທະນາລະບົບມາດຕະຖານການຈ່າຍເງິນຜ່ານທາງໜ້າເວັບທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ເຄີຍມາການປະກາດແຜນການໄປແລ້ວເມື່ອປີ 2013 ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ Bitcoin ແລະ ຫຼຽນ cryptocurrency ອື່ນໆເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນວົງກວ້າງ ໂດຍທາງ W3C ມີີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີການຈ່າຍເງິນດ້ວຍ cryptocurrency ນັ້ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

API ດັ່ງກ່າວຖືກປະກາດເປີດຕົວໄປແລ້ວເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນມັກກຳລັງຖືກນຳໄປຕິດຕັ້ງເທິງ Web Browser ຍອດນິຍົມຢ່າງ Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox, Samsung Internet Browser ແລະ ບຣາວເຊີໃນຕົວແອັພ Facebook. ເມື່ອ API ນັ້ນຖືກເປີດໃຊ້ງານ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຕົວເລືອກໃນການຈ່າຍ ຫຼື ຊຳລະເປັນເງິນດິຈິຕອລ ຫຼື cryptocurrency ເຊັ່ນ: Bitcoin, Ethereum ແລະ ເງິນດິຈິຕອລສະກຸນອື່ນໆລວມທັງການຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ແບບເກົ່າປະກົດເທິງ Web Browser ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດກົດປຸ່ມຕົວເລືອກເພື່ອເລືອກຊ່ອງທາງໃນການຊຳລະ ແລະ ເລືອກສະກຸນເງິນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

“ນີ້ຖືເປັນໂອກາດອັນດີສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ຈະເລີ່ມຂຽນ Code ເພື່ອພັດທະນາລະບົບຈ່າຍເງິນຜ່ານ Blockchain ໂດຍຈະໄດ້ທຳການທົດສອບ API ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້້້ເຮົາພວມທົດສອບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວຢູ່” ກ່າວໂດຍນັກພັດທະນາໃນ W3C ທ່ານໜຶ່ງ.

ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ລະບົບ WebKit ຂອງ Apple ທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງ Web Browser ຊື່ດັ່ງຢ່າງ Safari ນັ້ນໄດ້ມີການປ່ຽນສະຖານະການຕິດຕັ້ງ API ຂອງທາງ W3C ຈາກເດີມຄື “ກຳລັງພິຈາລະນາ” ເປັນ “ກຳລັງພັດທະນາ” ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ທີ່ມາ: https://www.coindesk.com/bitcoin-browser-google-apple-move-adopt-crypto-compatible-api/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*