Apple.Inc ບໍລິສັດທີ່ມີ “ເງິນສົດ” ມະຫາສານ ຈົນສາມາດສ້າງໄດ້ອີກ 1 ປະເທດ

ຖ້າເອົາຂະໜາດຂອງບໍລິສັດ Apple.Inc ມາວາງໄວ້ເທິງແຜນທີ່ໂລກ ຈະໄດ້ອີກໜຶ່ງປະເທດໃໝ່ທີ່ມີຄົບຖ້ວນທັງໂຄງສ້າງ, ຂະໜາດເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກຮອບດ້ານ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າເງິນສົດໃນກຳມືຂອງ Apple ນັ້ນມີມະຫາສານສາໍ່ໃດ ເພາະຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ແລ້ວຈະຕ້ອງເກີດອາການບໍ່ໜ້າເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນ. ແອັບເປິ້ລ ມີເງິນສົດທຽບເທົ່າກັບເງິນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດແຊງໜ້າປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາຢ່າງ “ໄທ” ໄດ້ອີກໜຶ່ງອັນດັບ, ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດໄທ ເປັນປະເທດທີ່ມີເງິນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ 13 ຂອງໂລກ ແຕ່ຖ້າສົມມຸດເຮົາສົມທຽບກັບເງິນສົດຂອງ ແອັບເປິ້ລ ແລ້ວ ປະເທດໄທຍັງສາມາດຕົກມາຢູ່ອັນດັບທີ 14 ຂອງໂລກໄດ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ.

ເມື່ອວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ Apple ໄດ້ລາຍງານຜົນປະກອບການປະຈຳໄຕມາດທີ 3 ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂອງ Apple ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ 5.11% ໃນວັນຕໍ່ມາ. ລາຍໄດ້ສຳລັບໄຕມາດນີ້ທີ່ນັກວິິເຄາະຄາດການກັນໄວ້ກ່ອນການປະກາດຕົວຈິງແມ່ນຢູ່ທີ່ 44,900  ລ້ານໂດລາ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ລາຍໄດ້ຕົວຈິງທີ່ທາງ Apple ປະກາດອອກມານັ້ນສູງກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້ຄື 45,408 ລ້ານໂດລາ.
ຄວາມໜ້າສົນໃຈຢູ່ທີ່ ຕອນນີ້ Apple ກຳລັງກ້າວຈາກການຜະລິດ iPhone ຂາຍ ໄປເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ບໍລິການ ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າລາຍໄດ້ກວ່າ 80% ຂອງບໍລິສັດຈະມາຈາກການຂາຍ iPhone ແລະ iPad ແຕ່ວ່າ Apple Services ເປັນຕົ້ນແມ່ນ App Store ແລະ iTunes Store ກໍ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ Apple ໃນໄຕມາດນີ້ເຖິງ 7.3 ພັນລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີກາຍນີ້ 22% ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍໄດ້ຈາກ App Store ນັ້ນສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງຢ່າງ Play Store ເຖິງ 2 ເທົ່າ. ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ Apple Services ໜ້າຈະຂຶ້ນມາເປັນກຳລັງສຳຄັນໃຫ້ກັບບໍລິສັດບໍ່ຕ່າງຈາກ iPhone.

ປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່າລາຍໄດ້ ແລະ ກຳໄລຂອງ Apple ກໍ່ຄື “ເງິນສົດ” ຂອງບໍລິສັດ. ແອັບເປິ້ລ ມີເງິນສົດໃນກຳມືສູງເຖິງ 18,571 ລ້ານໂດລາ, ມີຊັບສິນລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ 58,188 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມີຊັບສິນລົງທຶນໄລຍະຍາວອີກ 184,757 ລ້ານໂດລາ. ເມື່ອເອົາມາລວມກັນເຫັນວ່າ ແອັບເປິ້ລ ມີຊັບສິນທີ່ແປງເປັນເງິນສົດໄດ້ສູງເຖິງ 261,516 ລ້ານໂດລາ.

ເມື່ອເຫັນເງິນສົດມະຫາສານແບບນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໜ້າແປກທີ່ນັກລົງທຶນຊື່ດັງຢ່າງ “ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ” ທີ່ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີຜ່ານມາໄດ້ກວາດຊື້ຮຸ້ນຂອງ ແອັບເປິ້ລ ເພີ່ມອີກຈຳນວນ 76 ລ້ານຮຸ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວມີຮຸ້ນລວມທັງໝົດ 135 ລ້ານຮຸ້ນ ຄິດເປັນ 2.5% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ແອັບເປິ້ລ ທັງໝົດ. ສະເພາະໃນລະດັບລາຄາທີ່ ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ ຊື້ນັ້ນ ມູນຄ່າເງິນສົດທີ່ກອງໄວ້ໃນບໍລິສັດຢ່າງດຽວກໍ່ສູງເຖິງ 40% ຂອງລາຄາຮຸ້ນແລ້ວ, ຖ້າເຮົາລອງເອົາລາຄາຮຸ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນປະກາດງົບ 7.67 ໂດລາ ມາຄູນກັບຈຳນວນຮຸ້ນຂອງ ແອັບເປິ້ລ ທີ່ ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ ຖືຢູ່ນັ້ນກໍ່ເທົ່າກັບວ່າລາວຈະໄດ້ກຳໄລເຖິງ 1,035,319,579 ໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນວັນດຽວ.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍໄດ້

  1. ປີ 1999 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 10 ຕື້ໂດລາ (1 ໝື່ນລ້ານ).
  2. ປີ 2005 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 50 ຕື້ໂດລາ (5 ໝື່ນລ້ານ).
  3. ປີ 2007 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 100 ຕື້ໂດລາ (1 ແສນລ້ານ).
  4. ປີ 2010 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 200 ຕື້ໂດລາ (2 ແສນລ້ານ).
  5. ປີ 2012 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 600 ຕື້ໂດລາ (6 ແສນລ້ານ).
  6. ປີ 2015 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 700 ຕື້ໂດລາ (7 ແສນລ້ານ).
  7. ປີ 2017 ບໍລິສັດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 800 ຕື້ໂດລາ (8 ແສນລ້ານ).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*