Bitcoin Cash ກາຍເປັນສະກຸນເງິນທີ່ສ້າງກຳໄລໄດ້ສູງກວ່າ Bitcoin ແລ້ວ

ການພຸ່ງຂຶ້ນຂອງ Bitcoin Cash (BCC) ທີ່ທະລຸ 700 ໂດລາສະຫະລັດໄປແລ້ວໃນມື້ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງລາຍໄດ້ຂອງນັກລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ນັກຂຸດເງິນດິຈິຕອລປ່ຽນໃຈຈາກການຂຸດ Bitcoin ມາເປັນການຂຸດ Bitcoin Cash ແທນ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຖື Bitcoin Cash ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ສູງກວ່າ Bitcoin ເຖິງ 2%.

ເພາະ Blockchain ຂອງ Bitcoin ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນເກັບຄ່າທຳນຽມສູງກວ່າບັນດາເງິນດິຈິຕອລສະກຸນອື່ນໆ ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່ານັກຂຸດ Bitcoin ຈະຕ້ອງສູນເສຍໂອກາດທີ່ຈະມີກຳໄລໄປ ເຊິ່ງຖ້າທຽບກັບສະກຸນເງິນ Bitcoin Cash ແລ້ວຖືວ່າຕາໍ່ກວ່າຫຼາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຂຸດ Bitcoin Cash ມີກຳໄລທີ່ແທ້ຈິງສູງກວ່າການຂຸດ Bitcoin.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ Bitcoin ກໍ່ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບ Bitcoin Cash ຢູ່ບ່ອນວ່າ Bitcoin ໃຊ້ເວລາໃນການຢືນຢັນການຄົ້ນພົບ Block ໃໝ່ພຽງ 17 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຂອງ Bitcoin Cash ໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 34 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາເບິ່ງທີ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມຂອງທັງສອງສະກຸນເງິນແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ Bitcoin ຍັງຄົງນຳໜ້າ Bitcoin Cash ອີກໄກ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*