Blockchain ກຳລັງຈະນຳເອົາການປ່ຽນແປງມາສູ່ “ຕະຫຼາດເງິນ”

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ຫຼື ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະນຸພັນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາແຕ່ງຕັ້ງໜຶ່ງໃນຫົວໜ້າຂອງສຳນັກງານໃຫ້ມາເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາດ້ານເທັກນິກ ແລະ ເຂົາຄົນນີ້ກໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ບັນຫາດ້ານການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ໃນອົງກອນ.

ຄະນະກຳມະການ Brian Quintenz ໄດ້ອອກມາປະກາດວ່າຈະເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍຜັກດັນ ແລະ ແກ້ບັນຫາດ້ານ Blockchain ໂດຍອ້າງອີງຈາກ CFTC ນັ້ນ ທາງຄະນະກຳມະການຍັງບໍ່ໄດ້ປະຊຸມກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນທາງສະມາຊິກໄດ້ປຶກສາກັນເຖິງເລື່ອງຜົນກະທົບຂອງເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ແລະ ທ່ານ Brian ກ່າວວ່າເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກມັນຂຶ້ນມາຖົກຖຽງເພື່ອແກ້ໄຂອີກຄັ້ງ.

ອ້າງອີງຈາກ GlobalCapital ທ່ານ Brian ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າເທັກໂນໂລຢີ distributed ledger tech (DLT) ນັ້ນເປັນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງ CTFC.

“ມັນເປັນຄຳຖາມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໄປພ້ອມກັນ ເຊິ່ງມັນຈະຕ້ອງຕອບໃຫ້ໄດ້ວ່າເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳມາຊ່ວຍໃນເລື່ອງພວກນີ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ການເທຣດແບບອັດຕະໂນມັດ, เເທັກໂນໂລຢີກະຈາຍສູນທີ່ນຳມາປັບໃຊ້ກັບບັນຊີທຸລະກຳ, ການປະສານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທາງຄະນະກຳມະການຈະຊ່ວຍຊີ້ນຳໃນດ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້”

ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມໃນງານລ້ຽງງານໜຶ່ງວ່າ “ເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ນັ້ນກຳລັງຈະນຳພາຄື່ນແຫ່ງການປ່ຽນແປງມາສູ່ການອອກແບບສັນຍາ ແລະ ການຢືນຢັນທຸລະກຳ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*