Blockchain ຈະເຂົ້າມາແທນ Visa ໃນອີກ 2-3 ປີ ຂ້າງໜ້າ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ຄື Vitalik Buterin ໃຫ້ສຳພາດກັບທ່ານ Naval Ravikant ທີ່ເອີ້ນຫຼຽນດັ່ງກ່າວວ່າເປັນ “ໄວຣັສສະໝອງ” ນັ້ນ ເຈົ້າຂອງຫຼຽນດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າຈະມາເປັນອະນາຄົດຂອງຄວາມປອດໄພທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຈະມາແທນທີ່ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃນປັດຈຸບັນຢ່າງບັດເຄຣດິດ ລວມໄປເຖິງ Server ເກມໃນທີ່ສຸດ.

ອ້າງອີງຈາກການໃຫ້ສຳພາດໃນງານ TechCrunch Disrupt SF 2017 ນັ້ນ Vitalik ໄດ້ຈຳແນກຜູ້ຄົນໃນໂລກນີ້ອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ຜູ້ທີ່ເຄຍໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງ Bitcoin ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮຸ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງມັນ.

“ແນວຄິດຂອງ Ethereum ມາຈາກການທີ່ນຳເອົາແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະກິດຂອງເງິນດິຈິຕອລ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ Bitcoin ເຕີບໃຫຍ່ມາລວມກັນ ຈົນເກີດເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍ decentralized ທີ່ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳມາຮອງຮັບແອັພພລິເຄຊັ່ນຫຼາຍໆຕົວ” ພ້ອມທັງກ່າວວ່າ: ” ແອັພພລິເຄຊັ່ນດ້ານ Blockchain ທີ່ມີຄວາມເປັນ decentralization ທີ່ດີນັ້ນຈະຕ້ອງມີໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ສາມາດຖືກ Share ກັນໄດ້”

ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ Vitalik ກຳລັງສ້າງຢູ່ ແລະ ເຂົາກໍ່ຫວັງວ່າຈະນຳມັນມາຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຄືອຂ່າຍຂອງ Ethereum. ໃນຂະນະນີ້ ເຄືອຂ່າຍຂອງ Ethereum ນັ້ນຍັງຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຫຼ້າຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮອງຮັບແອັພໃນຕະຫຼາດ.

“ເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍປະມວນຜົນທຸລະກຳໄດ້ຕາໍ່ກວ່າ 3 ທຸລະກຳຕໍ່ວິນາທີ” ເຂົາກ່າວ ແລະ ກໍ່ຍັງເພີ່ມເຕີມວ່າ: “ໃນຂະນະທີ່ Ethereum ນັ້ນເຮັດໄດ້ 5 ທຸລະກຳຕໍ່ວິນາທີ ທຽບກັບ Uber ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 12 ຄົນຕໍ່ວິນາທີທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໃນຈຸດນີ້ມັນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ປີ ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ Blockchain ທີ່ຈະມາແທນທີ່ລະບົບຈ່າຍເງິນຢ່າງ Visa”

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກທີ່ TechCrunch ໄດ້ລາຍງານຂ່າວອອກໄປນັ້ນ Vitalik ກໍ່ອອກມາແກ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ Ethereum ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນປະສົບບັນຫາໃນການ scaling ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງທຸລະກຳນັ້ນຫຼ້າຊ້າ ແຕ່ພາຍໃນອີກ 2-3 ປີນັ້ນ ລະບົບ plasma.io ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການ scaling ຂອງ Ethereum ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປະມວນຜົນທຸລະກຳໃນລະດັບ “ທຽບເທົ່າຂອງ Visa” ໄດ້.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*