Blockchain.info ຮ່ວມມືກັບ Unocoin ເລັງເຈາະຕະຫຼາດໃນອິນເດຍ

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທາງດ້ານ Software ກ່ຽວກັບເງິນດິຈິຕອລ Blockchain.info ໄດ້ປະກາດເຊັນສັນຍາຮຸ້ນສ່ວນກັບບໍລິສັດ Unocoin ເພື່ອເຈາະຕະຫຼາດໃນປະເທດອິນເດຍ.

ການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ີຖືເປັນບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ Blockchain.info ເນື່ອງຈາກ Unocoin ນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບເງິນດິຈິຕອລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດອິນເດຍ. ທ່ານ Nicolas Cary ປະທານບໍລິສັດ Blockchain.info ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຕະຫຼາດເງິນດິຈິຕອລໃນອິນເດຍໄດ້ທຳການຍົກລະດັບຕົນເອງຂຶ້ນມາຈົນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບຕົວມາໃຊ້ Bitcoin ຂອງຄົນໃນປະເທດຫຼັງການທຳລາຍທະນະບັດໃບລະ 500 ແລະ 1000 ຣູປີ.

“ຫຼັງຈາກການທຳລາຍທະນະບັດນັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອິນເດຍກໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນດ້ານການໃຊ້ງານກະເປົາເງິນດິຈິຕອລເພື່ອທຳທຸລະກຳລາຍວັນ ເຊິ່ງສຳລັບເຮົາແລ້ວມັນຖືເປັນໂອກາດທີ່ບໍ່ຄືໃຜໃນການນຳເອົາລະບົບເງິນດິຈິຕອລມາໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຄົນໃນປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ”.

ບໍລິສັດ Unocoin ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນດິຈິຕອລລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ຊ່ວຍຈັດການທຸລະກຳທີ່ມີເມັດເງິນສູງເຖິງ 600 ລ້ານຣູປີຕໍ່ເດືອນ. ສ່ວນ Blockchain.info ນັ້ນກໍຖືເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານກະເປົາເງິນດິຈິຕອລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ມີຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 16.5 ລ້ານຄົນ.

ປັດຈຸບັນມີຊາວອິນເດຍໜ້າໃໝ່ປະມານ 2,500 ມາລົງທຶນໃນ Bitcoin ຕໍ່ວັນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດອິນເດຍກຳລັງຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງສູ່ການເປັນຕະຫຼາດເງິນດິຈິຕອລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*