Indiegogo ມີແຜນກຽມເປີດລະດົມທຶນ ICO ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ StartUp

ເດືອນທັນວາ 23, 2017 Admin 0

Platform ການລະດົມທຶນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ (Crowdfunding) ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກນາມວ່າ Indiegogo ມີແຜນຈະລະດົມທຶນ ICO ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (SEC) ຈະມີການກຳກັບເຝົ້າຕິດຕາມການລະດົມທຶນ ICO ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.

SEC ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ICO

ເດືອນຕຸລາ 8, 2017 Admin 0

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດ (Securities and Exchange Commission:SEC) ໄດ້ອອກມາສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ (ICO) ວ່ານັກລົງທຶນທີ່ຊື້ຫຼຽນໄປນັ້ນອາດຈະຖືກຫຼອກລວງໃນທາງອ້ອມກໍ່ເປັນໄດ້.

ລັດທະບານອົດສະຕາລີ ອອກແນວທາງການລະດົມທຶນຜ່ານ ICO

ເດືອນຕຸລາ 1, 2017 Admin 0

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນໃນຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກກຳລັງອອກມາເຕືອນກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບ ICO ນັ້ນ ທາງ Australian Securities & Investments Commission (ASIC) ໄດ້ມາປະກາດແນວທາງສຳລັບບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດສະຕາດອັບທີ່ຕ້ອງການລະດົມທຶນຜ່ານ ICO.

Overstock ເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ ICO ແບບຖືກກົດໝາຍໃນສະຫະລັດ

ເດືອນຕຸລາ 1, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດ Overstock ແລະ ບໍລິສັດລູກຢ່າງ tZERO ປະກາດຮ່ວມມືກັບ Argon Group ແລະ RenGen LLC ເພື່ອເປີດຕົວເວັບຊື້-ຂາຍ-ແລກປ່ຽນ ICO ທີ່ຮັບຮອງກົດໝາຍຂອງ SEC ແລະ FINRA ໃນອາເມລິກາ.

ຜູ້ອອກກົດໝາຍດ້ານການເງິນໃນ ມາເກົ້າ ສັ່ງທະນາຄານຫ້າມໃຫ້ບໍລິການກັບຕະຫຼາດ ICO

ເດືອນກັນຍາ 30, 2017 Admin 0

ຜູ້ອອກກົດໝາຍທາງດ້ານການເງິນໃນ ມາເກົ້າ ໄດ້ອອກມາປະກາດສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານໃນເຂດປົກຄອງພິເສດດັ່ງກ່າວ ຢຸດບໍລິການດ້ານການເງິນກັບບໍລິສັດສະຕາດອັບທີ່ຈະເປີດຂາຍ ICO ແລະ Cryptocurrency.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ບໍ່ຫັນດີກັບການເປີດຂາຍ ICO ຂອງ Raiden Network

ເດືອນກັນຍາ 29, 2017 Admin 0

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ethereum ນາມ Vitalik Buterin ໄດ້ອອກມາກ່າວສະແດງຄວາມບໍ່ເຫັນດີກຽວກັບການເປີດຂາຍ ICO ຂອງ Raiden Network ແລະ ສາບານວ່າຈະໃຊ້ຮຸ້ນທີ່ປຶກສາຂອງຕົນເອງກັບ ICO ຕົວອື່ນໆເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ open-source ແລະ ໂຄງການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ.

ບໍລິສັດດ້ານ FinTech ເປີດຂາຍ ICO ສຳລັບເຄືອຂ່າຍກູ້ຢືມເງິນທົ່ວໂລກ

ເດືອນກັນຍາ 27, 2017 Admin 0

ບໍລິສັດ Start Up ສັນຊາດອາເມລິກາລາຕິນ ຊື່ວ່າ: “Ripio” (ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ໃຊ້ຊື່ BitPagos) ໄດ້ເປີດລະດົມທຶນຜ່ານ ICO ສຳລັບເຄືອຂ່າຍໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນທົ່ວໂລກ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ຈີນ ສັ່ງຫ້າມຂາຍ ICO ພາຍໃນປະເທດເກືອບ 99% ອ້າງຜິດກົດໝາຍ

ເດືອນກັນຍາ 5, 2017 Admin 0

ລັດທະບານຈີນໄດ້ປະກາດການເຂົ້າຄວບຄຸມການລະດົມທຶນແບບ ICO ວ່າເປັນການລະດົມທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ,  ໂຄງການ ICO ລາຍໃໝ່ຖືກສັ່ງຫ້າມເດັດຂາດ ຂະນະດຽວກັນ ICO ທີ່ໄດ້ລະດົມທຶນໄປກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວກໍ່ຈະຖືກກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າພົບເຫັນພຶດຕິກຳຫຼອກລວງປະຊາຊົນຈະດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.