ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການເຊື່ອງ App ໃນໜ້າ Purchase ສຳລັບ iPhone/iPad

ເດືອນສິງຫາ 29, 2017 Admin 0

ສຳລັບສາວົກ iOS ທີ່ມັກດາວໂຫຼດແອັພພຼິເຄຊັ່ນມາລົງເຄື່ອງບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະມີແອັພທີ່ໄດ້ໃຊ້ງານຈິງ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດຈະມີແອັພທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ແບບເຮົາກໍ່ຕ້ອງຈັດການບໍ່ໃຫ້ມັນຮົກເຮື້ອໜ້າຈໍ. ແຕ່ວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄອໂຟນ ຫຼື ໄອແພັດ ທີ່ມັກພົບເຫັນປະຈຳກໍ່ຄືການທີ່ເຮົາລຶບແອັພຖິ້ມແລ້ວ ມັນກໍ່ຍັງປະກົດຢູ່ໃນຫ້ອງ Purchases (ເທິງ App Store) ຢູ່ດີ ເພາະນັ້ນມັນຄືການສະແດງປະຫວັດແອັພທີ່ເຮົາເຄີຍດາວໂຫຼດກ່ອນໜ້ານີ້ນັ້ນເອງ.

ມະນຸດເງິນເດືອນ ມີ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ແທ້ບໍ?

ເດືອນສິງຫາ 24, 2017 Admin 0

ເພາະທຸກວັນນີ້ ເກືອບທຸກຢ່າງຖືກຕີຄ່າເປັນເງິນ ດັ່ງນັ້ນ, “ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ” ເລີຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມຊອກຫາ ແລະ ໄຝ່ຝັນເຖິງ. ແຕ່ການທີ່ຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໄດ້ນັ້ນມັນບໍ່ງ່າຍ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການ Rebrand ສຳລັບທຸລະກິດຍຸກໃໝ່

ເດືອນເມສາ 26, 2017 Admin 0

ໃນຍຸກນີ້ຖ້າຫາກໃຜທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ກຳລັງຄິດທີ່ຈະລິເລີ່ມທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດເອົາໄວ້ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນກໍ່ຄົງເປັນການຍາກທີ່ຈະນຳພາທຸລະກິດໄປໃຫ້ລອດໄດ້.