DigiX Global ແລະ OmiseGO ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະທີ່ປຶກສາ GBBL ໃນຍີປຸ່ນ

Ethereum ມີແນວໂນ້ມແຂງແກ່ນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອບໍລິສັດ DigiX Global ແລະ OmiseGO ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບ GB Blockchain Labs (GBBL) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ Global Brain ບໍລິສັດລົງທຶນ venture capitalist ທີ່ສຸມໃສ່ດ້ານເທັກໂນໂລຍີໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານເມັດເງິນຈໍານວນ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

GBBL ກ່າວວ່າພວກເຂົາກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຊຸມຊົນທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນລະບົບ ecosystem ຂອງ blockchain ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງໂຄງການທີ່ໜ້າຈະເຕີບໂຕໄດ້ ເຂົ້າກັບນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດັ່ງກ່າວ ຜ່ານການວິໄຈ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້.

ດ້ວຍຄວາມທີ່ GBBL ເປັນ venture capitalist ນັ້ນພວກເຂົາຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບໍລິສັດ Start up ດ້ານ Blockchain ດ້ວຍເງິນທຶນທີ່ພວກເຂົາມີຜ່ານການລະດົມທຶນແບບທໍາມະດາ ແລະ ICO ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ Start up ໜ້າໃໝ່ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວທັງບັນລຸຈຸດປະສົງໄດ້ໄວຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ການຮ່ວມມືນັ້ນຈະມີຂຶ້ນລະຫວ່າງບໍລິສັດ DigiX Global ສັນຊາດສິງກະໂປ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການດ້ານການໃຊ້ Ethereum ແລະ IPFS ເພື່ອສ້າງເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີ “ຄໍາແທ້” ມາໜຸນຫຼັງໄວ້ ລວມເຖິງບໍລິສັດລູກຊອດໄທ-ຍີ່ປຸ່ນ OmiseGO (ອອກສຽງວ່າ ໂອມິເຊະໂກະ) ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍລະດົມທຶນ ICO ໄດ້ກວ່າ 25 ລ້ານໂດລາ.

ທ່ານ Kai Cheng Cheng ປະທານ CEO ທັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ DigiX ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ Jun Hasegawa ເຊິ່ງເປັນ CEO ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມຂອງ Omise ກັບ OmiseGO ຈະເຂົ້າຮ່ວມຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງ GBBL ພາຍໃຕ້ການເຊີນຂອງທ່ານ Ron Hose ທີ່ເປັນ CEO ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Coinsph ພ້ອມທັງທ່ານ Thomas Greco ທີີ່ເປັນອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງ Ethereum Foundation ທັງເປັນທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງ OmiseGO

“ດ້ວຍວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ GB ແລະ ບໍລິສັດລູກນັ້ນ ຈະສາມາດນໍາພາສິ່ງໃໝ່ໆເຂົ້າມາສູ່ຊຸມຊົນ Blockchain ໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ເປັນເກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທີມທີ່ສາມາດສົ່ງມອບຄວາມຮູ້ ຕະຫຼອດເຖິງປະສົບການ ພ້ອມທັງສາມາດທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການປັບຕົວໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ blockchain ຢ່າງເປັນວົງກວ້າງ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ Jun Hasegawa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*