eBay ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງໜັກທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ Cryptocurrency ເຂົ້າມາໃຊ້

ບໍລິສັດອີຄັອມເມີຊຍັກໃຫຍ່ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກຢ່າງ eBay ກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ Cryptocurrency ຫຼື ເງິນດິຈິຕອລ ເຂົ້າມາໃຊ້ເທິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງ 

ທ່ານ Scott Cutler ຮອງປະທານອາວຸໂສຂອງ ອີເບອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວກັບ Yahoo Finance ວ່າທາງ eBay ກຳລັງມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງໜັກກ່ຽວກັບການກ້າວໄປເປັນບໍລິສັດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດ ທີ່ຍອມຮັບການຊຳລະເງິນດ້ວຍ cryptocurrency.

“ມັນກຳລັງກາຍເປັນປະເດັນທີ່ທຸກຄົນກ່າວເຖິງກັນ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ eBay ຂອງເຮົານັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮອງຮັບ Bitcoin ວ່າເປັນການຊໍາລະເງິນອີກຮູບແບບໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງກຳລັງພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງໃນເລື່ອງນີ້ ເພາະ cryptocurrency ກຳລັງຈະກາຍມາເປັນຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນຫຼັກ ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ມີ 

ຂະນະດຽວກັນທ່ານ Cutler ກໍ່ໄດກ່າວເພີ່ມວ່າ eBay ກາຍເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດສິນຄ້າມືສອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນໝູ່ນັກຂຸດເງິນດິຈິຕອລທີ່ຕ້ອງກາຍຊື້-ຂາຍອຸປະກອນ Hardware ສຳລັບການຂຸດເໝືອງໂດຍສະເພາະ. ເຖິງແມ່ນວ່າທາງ eBay ຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຮອງຮັບ Cryptocurrency ໃນການຊຳລະເງິນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນກໍ່ໄດ້້ຖືກອະພິປາຍໃນຂັ້ນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງິນດິຈິຕອລຢ່າງ Bitcoin ໄດ້ສອດແຊກເຂົ້າໃນກະແສຫຼັກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນັ້ນເອງ.

ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແອັພພຼິເຄຊັ່ນ Coinbase ຂອງ Bitcoin ໄດ້ກາຍເປັນແອັພພຼິເຄຊັ່ນແນະນຳອັນດັບຕົ້ນໆໃນ Apple Store ອັນເປັນການສົ່ງສັນຍານວ່ານັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ Ecosystem ຂອງ Bitcoin ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ Coinbase ຄ້າງໄປຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງເນື່ອງຈາກມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຈົນໃນທີ່ສຸດທາງ Coinbase ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢຸດ” ໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍ Litecoin, Ethereum ຊົ່ວຄາວຍ້ອນລາຄາມີຄວາມຜັນຜວນສູງເກີນໄປ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*